Εκδόθηκε η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020 με τίτλο «Παρεμβάσεις Ενεργητικής Ασφάλειας Μεταφορών»

2 Min Read

Στην αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στοχεύει η πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 με τίτλο «Παρεμβάσεις Ενεργητικής Ασφάλειας Μεταφορών», που εκδόθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδη.

Το περιεχόμενο της πρόσκλησης περιλαμβάνει δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και ασφάλειας υπηρεσιών μετακίνησης προσώπων και αγαθών, δράσεις προμήθειας εξοπλισμού για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και της τροχονομικής αστυνόμευσης του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

- Advertisement -

Συγκεκριμένα, δίνεται έμφαση στους άξονες του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου (Εγνατία, κάθετοι άξονες), του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου που συνδέεται με το διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο και με περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, μέσω εντοπισμένων παρεμβάσεων, αλλά και μέσω παράλληλων οριζόντιων δράσεων βελτίωσης του τρόπου αντιμετώπισης των συνεπειών των τροχαίων ατυχημάτων και της διαχείρισής τους με χρήση ενεργητικών μέσων, από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ) και το Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ).

Η πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση Πράξεων συνολικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης  2.000.000 € με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Ταμείου (ΕΤΠΑ). Η διαδικασία επιλογής  είναι η άμεση αξιολόγηση με λήξη υποβολής προτάσεων  την 10η Ιανουαρίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, το Σύστημα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων κ.λ.π., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 www.pepdym.gr.

Μοιραστείτε την είδηση