Εκλογές για την ανάδειξη οργάνων και αντιπροσώπων του Εργατικού Κέντρου Ν. Κοζάνης την Κυριακή 1 Απριλίου

1 Min Read

Η Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 24 /03/ 2018 του Εργατικού Κέντρου Ν. Κοζάνης, συγκροτήθηκε σε σώμα την 24/03/2018 και ώρα 15.00 και αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 20 § 3 του καταστατικού τα παρακάτω:
1.- Όρισε σαν ημέρα εκλογών την Κυριακή 1 /04/ 2018 από ώρα 08:30 – 18:00 στο Εργατικό Κέντρο Ν. Κοζάνης, Πλακοπίτη & Ζαφειράκη 4.

2.- Υποβολή αιτήσεων για υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.), αντιπροσώπων για τη Γ.Σ.Ε.Ε, κατατίθενται στα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής στο Εργατικό Κέντρο Ν. Κοζάνης όπως παρακάτω: την Κυριακή 25/03/2018 και ώρα 19:00-21:00, την Δευτέρα 26/03/2018 και ώρα 17:00-19:00 και το αργότερο την Τρίτη 27/03/2018 ώρα 8:00-20:00

- Advertisement -

Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ιακωβίδης Αντώνιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΛΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Μοιραστείτε την είδηση