Εκπαιδευτικό σεμινάριο υπαλλήλων ΟΤΑ, με θέμα: «Σύννομη σύναψη δημόσιων συμβάσεων» την Τρίτη 17 Απριλίου στο Κοβεντάρειο

2 Min Read

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει και εισηγητή τον κ. Αθανάσιο Παζαρλόγλου, Γενικό Γραμματέα του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Απριλίου 2018 και ώρες 09.00-14.30 στο Κοβεντάρειο, οδός Χ. Μούκα (κέντρο-πεζόδρομος) στην Κοζάνη.

Στην εισήγηση-παρουσίαση θα αναλυθούν διεξοδικά οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, υπό την ερμηνεία της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θα περιλαμβάνονται οι εξής ενότητες:

• Η έννοια της δημόσιας σύμβασης προμήθειας, υπηρεσίας, μελέτης και έργου κατά την ερμηνεία της νομολογίας.
• Ορθή σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης.
• Επιλογή διαδικασίας ανάθεσης.
• Κατάτμηση κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
• Κριτήρια ποιοτικής επιλογής.
• Κριτήρια ανάθεσης.
• Στάδια διαγωνιστικής διαδικασίας.
• Αξιολόγηση, κατακύρωση.
• Σύμβαση, τροποποίηση, προϋποθέσεις.
• Πρωτόκολλο παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών.
• Συγκρότηση επιτροπών. Αρμοδιότητες, νόμιμη σύγκλιση.
• Μη σύννομες δαπάνες – Λοιπές περιπτώσεις.

Η παρουσίαση της κάθε ενότητας είναι διαδραστική και δυναμική υπό της έννοια της προσαρμογής της εισήγησης στις εκάστοτε διαφοροποιούμενες ανάγκες των επιμορφούμενων και της μεταβολής του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, τις επεξηγήσεις των αρμοδίων φορέων της Πολιτείας και την επικαιρότητα της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (μέχρι και την ημέρα παρουσίασης).

Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.
Στους συμμετέχοντες στην ημερίδα θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ
Δήμαρχος Φλώρινας

Μοιραστείτε την είδηση