Εκρηκτική η κατάσταση στα οικονομικά της ΔΕΥΑΚ- Αυξήσεις φωτιά για το 2023 προτείνει η υπηρεσία

4 Min Read

Δραματική είναι η κατάσταση στα οικονομικά της ΔΕΥΑΚ καθώς το 2021 κατέγραψε ζημία, που ξεπέρασε τα 10εκ. ευρώ καθώς ήταν η πρώτη χρονιά, που τα καθαρά αποτελέσματα χρήσης της τηλεθέρμανσης ήταν αρνητικά φτάνοντας τα 6,6εκ. ευρώ ενώ 3,5εκ. ευρώ ήταν η ζημιά από την ύδρευση-αποχέτευση. Παράλληλα υπάρχει και υποχρέωση 17εκ. ευρώ προς τη ΔΕΗ από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, για τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης, λόγω αδυναμίας ανταπόκρισης.

Αυτό φέρνει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση την επιχείρηση, που επί χρόνια κάλυπτε τις ζημίες της ύδρευσης από τα κέρδη της τηλεθέρμανσης και πλέον αυτό φαντάζει αδύνατο, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο επιβίωσης την επιχείρηση.

Στο πλαίσιο αυτό η εισήγηση της υπηρεσίας της  ΔΕΥΑΚ προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για την τιμολογιακή πολιτική του 2023, περιλαμβάνει πολύ μεγάλες  αυξήσεις τόσο σε ύδρευση όσο και σε τηλεθέρμανση, προκειμένου να καλυφθεί το πρόβλημα .

Η πρόταση της υπηρεσίας αφορά σε :

  • Mεσοσταθμική αύξηση του κόστους, με την προτεινόμενη αναπροσαρμογή του τιμολογίου Ύδρευσης -Αποχέτευσης, για τους καταναλωτές της πόλης της Κοζάνης ανέρχεται σε 32,95% και για τα Τοπικά Διαμερίσματα σε 44,65%.
  • Aύξηση στο τιμολόγιο της τηλεθέρμανσης κατά 67,19%, από τα 47,85€/MWhth πλέον Φ.Π.Α. 6% στα 80,00€/MWhth πλέον Φ.Π.Α. 6%,  συνολική προτεινόμενη τιμή 84,80€/MWhth).

Τιμολόγιο ύδρευσης

Σύμφωνα με την σχετική εισήγηση αναφορικά με το τιμολόγιο ύδρευσης η προτεινόμενη αναπροσαρμογή επιδιώκει την ανάκτηση του κόστους των αντίστοιχων υπηρεσιών, όπως η σχετική νομοθεσία ορίζει καθώς δεν μπορεί να βασίζεται στην τηλεθέρμανση,  ενώ διατηρούνται οι κλίμακες κατανάλωσης, τόσο στα Τοπικά Διαμερίσματα, όσο και στην πόλη της Κοζάνης.

Στα Τοπικά Διαμερίσματα στο εξής θα εκδίδονται ετησίως δύο έναντι λογαριασμοί, αντί ενός και ένας εκκαθαριστικός, για να διευκολυνθούν οι καταναλωτές στην αποπληρωμή τους.

Για πρώτη φορά επίσης  θεσπίζεται  σταθερό Πάγιο Τέλος Αποχέτευσης, όπου υπάρχει και λειτουργεί δίκτυο αγωγών αποχέτευσης, για την κάλυψη των σταθερών δαπανών του. Το ύψος του Πάγιου Τέλους Αποχέτευσης ορίζεται στα 6,00€/4μηνο στην πόλη της Κοζάνης και στα 9,00€/έτος στα Τοπικά Διαμερίσματα ενώ το Τέλος Αντικατάστασης Υδρομέτρου αναπροσαρμόζεται από τα 6,18€/έτος στα 9,00€/έτος, για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους αγοράς του.

Η αναμενόμενη αύξηση εσόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., μετά τις παραπάνω αναπροσαρμογές, ανέρχεται στα 2.835.000€. Δηλαδή όση περίπου ήταν η αύξηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, της εκμετάλλευσης Ύδρευσης-Αποχέτευσης, της οικονομική χρήση 2022 συγκριτικά με την οικονομική χρήση 2020.

Τιμολόγιο τηλεθέρμανσης

Αναφορικά με την πρόταση για αύξηση της τιμής της τηλεθέρμανσης, η υπηρεσία επισημαίνει πως «η τηλεθέρμανση διαχρονικά συνέβαλε τα μέγιστα στον περιορισμό του κόστους θέρμανσης των καταναλωτών της και ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας. Οι καταστάσεις όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα, ξεπερνάνε τις δυνατότητες της επιχείρησης» δίνοντας ως ενδεικτικό παράδειγμα το  κόστος αγοράς ρύπων του CO2, που το 2022 θα ανέλθει στα 5.264.019€, όταν μόνο για το 2021 ανήλθε στα 3.720.000€).

Πρόβλημα για την ΔΕΥΑΚ είναι και  η αναδρομική χρέωση δικαιωμάτων εκπομπών CO2, των χρήσεων 2016-2020, εντός της χρήσης του 2021,  για πρώτη φορά, που  έχει δημιουργήσει ένα ανυπέρβλητο για την επιχείρηση κενό, διότι δεν συμπεριελάμβανε στους λογαριασμούς που εξέδιδε στις προαναφερθείσες χρήσης, κόστος δικαιωμάτων, αυτού του επιπέδου. Το συνολικό κενό εκτιμάτε στα 8.000.000€ περίπου. Η κατάσταση δημιουργήθηκε από την αυξητική τάση του κόστους των δικαιωμάτων εκπομπών από τα 4,54€/tCO2 το 2013 σε 26,60€/tCO2 το 2020, για να ξεπεράσει τα 80,00€/tCO2 το 2022.

Το θέμα της τιμολογιακής πολιτικής θα συζητηθεί αρχικά σήμερα το απόγευμα στο ΔΣ της ΔΕΥΑΚ και στη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης.

Γιάννης Κωσταρέλλας

 

 

                                                                                                                                         

Μοιραστείτε την είδηση