Έκτακτη γενική συνέλευση του Ναυτικού Ομίλου Κοζάνης την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου

1 Min Read

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ του Ν.Ο.Κ. «Ο ΑΛΙΑΚΜΩΝ» της 21/09/2021 καλούνται τα μέλη του Ν.Ο.Κ. σε
Εκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 1 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Παρασκεύη και ώρα 9:30 στο αναψυκτήριο του Δήμου στο πάρκο του Αγ. Δημητρίου στην Κοζάνη.
Σε περίπτωση που δεν θα εξασφαλισθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα 10:30 στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.Θα βρίσκεται δε σε απαρτία ανεξαρτήτως των παρισταμένων μελών.
Θέματα ημερήσιας διάταξης έκτακτης γενικής συνέλευσης
1.Τροποποίηση ισχύοντος καταστατικού.
Κάθε μέλος για να συμμετάσχει στη Γενική συνέλευση πρέπει να είναι ταμειακά τακτοποιημένο.

Μοιραστείτε την είδηση