Εκτεθειμένες απέναντι στους καταναλωτές οι εταιρείες ταχυμεταφορών

7 Min Read

Τι δείχνει η έρευνα της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, στο πλαίσιο της προστασίας του καταναλωτή, πραγματοποίησε δειγματοληπτική Έρευνα στις ιστοσελίδες των εταιρειών ταχυμεταφορών, χρησιμοποιώντας τυχαίο δείγμα 60 εταιρειών ταχυμεταφοράς, με σκοπό να διαπιστωθεί εάν πληρούν εν πολλοίς, τις βασικές προϋποθέσεις του Νόμου.

Τα τελευταία έτη, προκειμένου να λειτουργήσει η αγορά, μέσω, κυρίως, του ηλεκτρονικού εμπορίου, παρατηρήθηκαν σημαντικές δυσλειτουργίες στο σύστημα παράδοσης των προϊόντων από τις εταιρείες ταχυμεταφορών, οι οποίες δεν ανταποκρίθηκαν στη μεγάλη ζήτηση.

Συγκεκριμένα, στον τομέα των ταχυμεταφορών τα έτη 2020 και 2021 παρουσιάζεται ραγδαία αύξηση του όγκου των καταγγελιών που έλαβε η ΕΕΚΕ η οποία αγγίζει το εντυπωσιακό ποσοστό 95,9% του συνόλου των καταγγελιών στον τομέα των Προϊόντων και Υπηρεσιών. Κατά τη διεξαγωγή της Έρευνας, το χρονικό διάστημα από 17/08/2022 έως 14/09/2022, διερευνήθηκε εάν υπάρχουν στις ιστοσελίδες των εταιρειών υπάρχει πεδίο που να περιλαμβάνει τον Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή, την δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο της ΕΕΤΤ, αποζημίωση για απώλεια ή ολική καταστροφή αλληλογραφίας ή/και δέματος, αποζημίωση για μερική καταστροφή ή φθορά αλληλογραφίας ή/και δέματος, αποζημίωση για εκπρόθεσμη παράδοση και φύλαξη ανεπίδοτου δέματος.

 

Υποχρεώσεις από το νόμο

Τα παραπάνω πεδία στις ιστοσελίδες των εταιρειών ταχυμεταφορών, θα πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά όπως ο νόμος ορίζει.

Ο Χάρτης Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή ή εν συντομία «ΧΥΚ» όπως αναγράφεται στους περισσότερους ιστότοπους, θα πρέπει να αναφέρει πληροφορίες όπως τα στοιχεία της εταιρείας, χαρακτηριστικά και τιμοκατάλογο υπηρεσιών, διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων/ αποζημιώσεις και πολλά ακόμα. Ο καταναλωτής θα πρέπει να μπορεί να εντοπίσει και να αναγνώσει τον ΧΥΚ στον διαδικτυακό ιστότοπο της εταιρείας ταχυμεταφορών αλλά και στα φυσικά της καταστήματα.

Οι εταιρείες ταχυμεταφορών θα πρέπει – για να αδειοδοτηθούν – να εγγραφούν στο Μητρώο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT). Τον αριθμό μητρώου τους μπορεί ο καταναλωτής να εντοπίσει στο συνοδευτικό δελτίο μεταφοράς αλλά και στον διαδικτυακό τόπο των εταιρειών.

Ο Καταναλωτής δικαιούται αποζημίωση σε περίπτωση που η αλληλογραφία ή το δέμα έχει απολεσθεί ή έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση απώλειας ή ολικής καταστροφής αλληλογραφίας η αποζημίωση που μπορεί να αξιώσει κυμαίνεται από 50 έως 70 ευρώ ενώ στην περίπτωση απώλειας ή ολικής καταστροφής δέματος κυμαίνεται από 100 έως 400 ευρώ.

Ομοίως, ο καταναλωτής δικαιούται αποζημίωση για μερική καταστροφή ή φθορά του φακέλου ή δέματος. Αναλυτικότερα, στην περίπτωση αυτή ο καταναλωτής μπορεί να αξιώσει αποζημίωση για κατεστραμμένη ή με φθορά αλληλογραφία έως το ποσό των 70 ευρώ, ενώ, αντιστοίχως το ποσό για δέμα μπορεί να αγγίξει έως το ποσό των 400 ευρώ. Επιπρόσθετα, εάν έχει προηγηθεί δήλωση συγκεκριμένης αξίας του φακέλου ή του δέματος, τότε ο καταναλωτής δικαιούται αποζημίωση ίση με το πραγματικό κόστος της καταστροφής ή φθοράς.

Στην περίπτωση που ο παραλήπτης παρέλαβε εκπρόθεσμα την αλληλογραφία ή το δέμα, δηλαδή σε χρόνο μεγαλύτερο από τον προσυμφωνημένο που αναφέρεται στις ατομικές συμβάσεις, ο καταναλωτής-αποστολέας μπορεί να αξιώσει αποζημίωση ύψους 6 ευρώ ανά ημέρα καθυστέρησης χωρίς όμως η αποζημίωση αυτή να υπερβαίνει το ποσό των 100 ευρώ. Σε περίπτωση που η εταιρεία ταχυμεταφορών δεν καταφέρει να επιδώσει την αλληλογραφία ή το δέμα με ευθύνη του παραλήπτη, και αφού έχει αποπειραθεί να το παραδώσει και δεύτερη φορά πρέπει να αφήσει σχετικό ειδοποιητήριο με το σημείο παραλαβής του. Εάν παρά τις προσπάθειες αυτές δεν παραληφθεί ο φάκελος ή το προϊόν, η εταιρεία οφείλει να ενημερώσει τον αποστολέα και να του το επιστρέψει με την ίδια χρέωση με την αρχική ή να το φυλάξει στο κατάστημα για διάστημα έξι (6) μηνών. Σημειώνεται πως μετά την περίοδο αυτή, το προϊόν καταστρέφεται ενώ η εταιρεία έχει το δικαίωμα να επιβαρύνει τους καταναλωτές οικονομικά για τη φύλαξή του.

 

Τι προέκυψε από την έρευνα

Τα σημαντικότερα αποτελέσματα που προέκυψαν είναι τα εξής :

  • Μία στις δύο εταιρείες ταχυμεταφορών δεν έχουν αναρτημένο τον Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή
  • Το 40% των εταιρειών που ελέγχθηκαν δεν έχει αναρτημένο εμφανώς στις ιστοσελίδες τους τον αριθμό μητρώου εγγραφής στο Μητρώο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT)
  • Στην περίπτωση Απώλειας ή Ολικής Καταστροφής Αλληλογραφίας μόλις 3 στις 10 εταιρείες εφαρμόζουν απόλυτα τον νόμο και αποζημιώνουν ορθά τους καταναλωτές με το ποσό των 50 έως 70 ευρώ. Το υπόλοιπο 70% των εταιρειών αποζημιώνουν με ποσά που δεν συμφωνούν με όσα ορίζει η νομοθεσία ή δεν αναφέρουν καθόλου τις αποζημιώσεις αυτές
  • Στην περίπτωση Απώλειας ή Ολικής Καταστροφής Δέματος, μόλις το 23,3% αποζημιώνει με το ποσό που ορίζεται από τη νομοθεσία και κυμαίνεται από 100 έως 400 ευρώ. Το υπόλοιπο 76,7% παρέχει λανθασμένες πληροφορίες ή δεν παρέχει καμία πληροφορία προς τους καταναλωτές
  • Για την πιθανότητα μερικής καταστροφής ή φθοράς αλληλογραφίας, μόλις το 5% αποζημιώνει τους καταναλωτές με βάση το νομικό πλαίσιο που διέπει τις εταιρείες ταχυμεταφορών, δηλαδή έως το ποσό των 70€
  • Στο ενδεχόμενο μερικής καταστροφής ή φθοράς δέματος, με το νόμο συμβαδίζει μόλις το 3,3% το οποίο καταγράφει πως η αποζημίωση ορίζεται έως το ποσό των 400 ευρώ. Εντυπωσιακό το ποσοστό 96,7% που παρέχει εσφαλμένες πληροφορίες ή δεν παρέχει καμία
  • Αναφορικά με την εκπρόθεσμη παραλαβή, τα όσα ορίζει ο Νόμος αναφέρουν μόλις 2 στις 10 εταιρείες ταχυμεταφορών. Καμία αναφορά δεν εντοπίζεται στην πλειοψηφία αυτών (51,7%), ενώ το 15% δηλώνει πως δεν φέρει καμία ευθύνη
  • Τέλος, μόλις το 43,3% των ταχυμεταφορών φυλάσσει τα ανεπίδοτα δέματα έως 6 μήνες, δηλαδή για χρονικό διάστημα που ορίζει ο Νόμος, ενώ έως 2 μήνες τα φυλάσσει το 5%. Καμία αναφορά στη φύλαξη των ανεπίδοτων δεν κάνει η πλειοψηφία, δηλαδή το 51,7%.

Όλγα Τουφεγγοπούλου- www.xronos-kozanis.gr

Μοιραστείτε την είδηση