Ελαφρώς αυξημένη η οικοδομική δραστηριότητα στην περιφέρεια

3 Min Read

Μικρή αύξηση τον Ιανουάριο του 22 σε σχέση με το 2021

Ανοδική, έστω και λίγο, ήταν η οικοδομική δραστηριότητα στην Δυτική Μακεδονία τον Ιανουάριο του 2022 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του ’21, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που ανακοινώθηκαν χθες. Στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας, τον Ιανουάριο εκδόθηκαν περισσότερες οικοδομικές άδειες σε σχέση με το ‘21 με τη Δυτική Μακεδονία να ανήκει σε αυτές και να εμφανίζει συνολικά 17 νέες οικοδομικές άδειες (14 τον Ιανουάριο του ‘21) που μεταφράζεται σε μεταβολή κατά 21,4%.

Στην περίοδο δε από Φεβρουάριο του 2021 έως και τον Ιανουάριο 2022, οι νέες άδειες που εκδόθηκαν εμφανίζουν αυξητική μεταβολή κατά 16,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και συγκεκριμένα 42 νέες οικοδομικές άδειες εκδόθηκαν, αυξάνοντας τη συνολική οικοδομική επιφάνεια της περιφέρειας κατά 44,7% και τον οικοδομικό της όγκο κατά 35,3%.

Όπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ, στα οριστικά στοιχεία του Ιανουαρίου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η αύξηση ή η μείωση του αριθμού των εκδοθεισών αδειών δεν συνεπάγεται αύξηση ή μείωση στην επιφάνεια και τον όγκο. Αυτό οφείλεται σε μεμονωμένες άδειες μεγάλης επιφάνειας και όγκου ή σε οικοδομικές άδειες που δε μεταβάλλουν την επιφάνεια και τον όγκο.

Στην έρευνα της οικοδομικής δραστηριότητας του Ιανουαρίου 2022, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας), στο σύνολο της Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.522 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 336.154 m2 επιφάνειας και 1.363.698 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 4,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 23,6% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 22,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021 (Πίνακας 1).

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Φεβρουάριο 2021 έως τον Ιανουάριο 2022, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 24.033 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.119.425 m2 επιφάνειας και 25.878.990 m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2020 – Ιανουαρίου 2021 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 26,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 47,8% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 46,7% στον όγκο (Πίνακας 2).

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Φεβρουαρίου 2021 – Ιανουαρίου 2022, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 26,5% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 48,5% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 47,0% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2020 – Ιανουαρίου 2021 (Πίνακας 3).

Σωκράτης Μουτίδης www.xronos-kozanis.gr

Μοιραστείτε την είδηση