ΕΛΜΕ Κοζάνης: 11o Eκπαιδευτικό Συνέδριο Ο.Λ.Μ.Ε

5 Min Read

 

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ αποφάσισε να διοργανώσει το 11ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα:

- Advertisement -

 

“Οι επιπτώσεις των μνημονίων στην Εκπαίδευση”

 

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Βραυρώνα Αττικής από 14- 16 Οκτωβρίου 2016. Η επιλογή του θέματος του 11ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου έγινε μετά από διεξοδική συζήτηση τόσο στο πλαίσιο του ΔΣ του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ., όσο και του ΔΣ της ΟΛΜΕ, που έλαβε και την τελική απόφαση.

Η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση που κορυφώθηκε στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, πλήττοντας θεμελιώδη κοινωνικά πολιτικά και εργασιακά δικαιώματα, δεν άφησε αλώβητη και την εκπαίδευση. Στη χώρα μας ειδικότερα, οι  περιοριστικές πολιτικές των μνημονίων, τείνουν να αλλάξουν ριζικά τον εκπαιδευτικό χάρτη θέτοντας στο κέντρο της συζήτησης όλα σχεδόν τα ζητήματα:  εργασιακές σχέσεις, χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, δομές και λειτουργία, όρους και συνθήκες άσκησης εκπαιδευτικού έργου.

Σ’ αυτό το πλαίσιο ζητούμενο αποτελεί η εξέταση των επιπτώσεων της κοινωνικοοικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση, αλλά και του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η εκπαίδευση στην αντιμετώπιση της κρίσης. Με βάση τα παραπάνω  κρίθηκε σκόπιμο η θεματολογία του συνεδρίου να επικεντρωθεί στην συνεξέταση όλων σχεδόν των τομέων της εκπαίδευσης που υφίστανται στη σημερινή συγκυρία τις επιπτώσεις των μνημονιακών πολιτικών.

 

Το περιεχόμενο του συνεδρίου περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

 

  1. “Οι επιπτώσεις των πολιτικών λιτότητας στο εργασιακό περιβάλλον και στη χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης”.
  • “Η Κοινωνική ασφάλιση στην περίοδο της κρίσης. Από το αναδιανεμητικό στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Επιπτώσεις στους εκπαιδευτικούς και στην ποιότητα της εκπαίδευσης”, με βασικούς άξονες: Αρχές και πολιτικές της ασφάλισης, Διαχρονική εξέλιξη της Κύριας σύνταξης, Διαχρονική εξέλιξη Επικουρικών Ταμείων, Διαχρονική κάλυψη Ιατρικής, Νοσοκομειακής και Φαρμακευτικής κάλυψης των ασφαλισμένων, Σύνδεση ασφαλιστικού με Μισθολόγιο.
  • ““Η υποχρηματοδότηση της Ελληνικής εκπαίδευσης. Αναπαραγωγή κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων στο σχολείο της κρίσης. Αντισταθμιστική εκπαίδευση. Παιδική φτώχεια”, με βασικούς άξονες: Η υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης στα χρόνια των μνημονίων και οι επιπτώσεις της, Διεύρυνση και αναπαραγωγή κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων –Παιδική φτώχεια, Αντισταθμιστική εκπαίδευση
  • “Μισθολογική εξέλιξη των Ελλήνων εκπαιδευτικών στην περίοδο της κρίσης”, με βασικούς άξονες: Ιστορία των μισθολογίων στην εκπαίδευση και στο δημόσιο. Ανάδειξη όλων των ποσοτικών και ποιοτικών αρνητικών πλευρών του μισθολογίου 2016 και διεκδικήσεις
  • “Αδιοριστία εκπαιδευτικών. Οι επιπτώσεις των ελαστικών εργασιακών σχέσεων στην εκπαίδευση. Οι σύγχρονες ανάγκες του σχολείου”, με βασικούς άξονες: Παράγοντες που επηρεάζουν τις αριθμητικές ανάγκες διδακτικού προσωπικού, Οι ελαστικές σχέσεις εργασίας μονίμων και αναπληρωτών. Οργανικότητα και Μονιμότητα.

 

  1. “Δομή – οργάνωση της εκπαίδευσης και συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού έργου στην περίοδο της κρίσης – Έκθεση ΟΟΣΑ”
  • “Οι πολιτικές εποπτείας και αξιολόγησης στην εκπαίδευση. Η παιδαγωγική ελευθερία. Ο ρόλος της ΟΛΜΕ”, με βασικούς άξονες: Ιστορική αναδρομή, Απόπειρες για την εφαρμογή της αξιολόγησης, Παιδαγωγική ελευθερία, Οι αγώνες και οι θέσεις της ΟΛΜΕ για την αξιολόγηση.
  • “Ο ρόλος του Συλλόγου διδασκόντων και οι τομείς της ενιαίας και κριτικής γνώσης στο δημοκρατικό σχολείο”, με βασικούς άξονες: Διαχρονική εξέλιξη των αρμοδιοτήτων του Συλλόγου διδασκόντων, Αναδυόμενοι ρόλοι του Συλλόγου Διδασκόντων στη σημερινή πραγματικότητα, υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης, Σύλλογος και Τομείς της γνώσης, Γενική και τεχνική παιδεία (σχέσεις επιστήμης-τέχνης-τεχνολογίας
  • “Το 4ο έτος πρακτικής άσκησης στην Τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση: Προκλήσεις και απαντήσεις”, με βασικούς άξονες: Περιεχόμενο Σπουδών 4ου έτους, Επαγγελματικά δικαιώματα, Ελληνική και διεθνής εμπειρία, Τρόποι σύνδεσης ειδικοτήτων με εργασιακούς χώρους και επάγγελμα, Εξειδίκευση – πρακτική άσκηση – μαθητεία. (Όροι – Εποπτεία – Χρηματοδότηση – Θέσεις της ΟΛΜΕ).
  • “Η εκπαίδευση σε αριθμούς. Η έκθεση του ΟΟΣΑ για την ελληνική εκπαίδευση. Μύθοι και πραγματικότητα”, με βασικούς άξονες: Οι προτάσεις του ΟΟΣΑ για την ελληνική Β/θμια εκπαίδευση, Παρουσίαση δεδομένων άλλων μελετών (Δίκτυο ΕΥΡΙΔΙΚΗ, ΕΛΣΤΑΤ, ΚΑΝΕΠ – ΓΣΕΕ, ΚΕΜΕΤΕ ΟΛΜΕ), Η οργάνωση του σχολικού χρόνου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στις χώρες Ε.Ε. & ΟΟΣΑ, Ωράριο Εκπαιδευτικών, Βασικά μεγέθη της εκπαίδευσης.

 

 

Με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Κοζάνης στο 11ο εκπαιδευτικό συνέδριο συμμετέχουν ως σύνεδροι από τη ΕΛΜΕ Κοζάνης οι : Καδιγιαννόπουλος Γιώργος και Μπουράκης Κώστας.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΝΤΟΥΝΤΑΣ ΖΗΣΗΣ                                   ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μοιραστείτε την είδηση