Εμπορικός Σύλλογος Αιανής: Μεγάλη δυσαρέσκεια προκάλεσε στον επιχειρηματικό κόσμο της Δυτικής Μακεδονίας η διανομή του προγράμματος για την Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

2 Min Read
Μεγάλη δυσαρέσκεια προκάλεσε στον επιχειρηματικό κόσμο της Δυτικής Μακεδονίας η διανομή του προγράμματος για την Ενίσχυση Μικρών και Πολύ  Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Χιλιάδες επιχειρήσεις έμειναν και μένουν χωρίς ευρώ τις δύσκολες ημέρες της πανδημίας, είτε είχαν αιτηθεί για να ενταχθούν στο πρόγραμμα είτε όχι, κι αυτό γιατί οι προϋποθέσεις για την αίτηση και η διανομή των κονδυλίων όπως φάνηκε και εκ του αποτελέσματος έγινε με αναποτελεσματικά κριτήρια, κάτι το οποίο αναφέραμε από την πρώτη στιγμή μαζί και με τους άλλους Εμπορικούς Συλλόγους της περιοχής.

Όφειλε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να διασφαλίσει τα κριτήρια που θα ευνοούσαν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις, δείχνοντας στην πράξη το κοινωνικό της πρόσωπο. Επίσης μεγάλη ευθύνη είναι και της
Κυβέρνησης, όπως και των εκπροσώπων της στην περιοχή.

Στόχος της παρούσας δράσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19 μέσω ΕΣΠΑ.

Ως Εμπορικός Σύλλογος Αιανής προτείνουμε:

1. Τη μερική ανάκληση των αποφάσεων της ανωτέρω πρόσκλησης

2. Την αύξηση του προϋπολογισμού με σκοπό την χρηματοδότηση περισσότερων επιχειρήσεων

Για το δεύτερο πρόγραμμα Στήριξης Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Δυτική Μακεδονία των 5 εκ. ευρώ

Προτείνουμε:

1. Τη μερική ανάκληση των αποφάσεων της ανωτέρω πρόσκλησης

2. Την αύξηση του προϋπολογισμού

3. Αύξηση της επιδότησης στο 50% των δαπανών

Χωρίς καθυστερήσεις, να ληφθούν άμεσα νέα μέτρα στήριξης που αφορούν στοχευμένες πράξεις για μια βραχυπρόθεσμη επιβίωση των επιχειρήσεων της περιοχής, μαζί και με τις νέες επιχειρήσεις σε ένα νέο πρόγραμμα,
δίνοντας τη δυνατότητα για μια μακροπρόθεσμη ανάπτυξη καθώς και η πρόταση που αρκετές φορές τέθηκε, στο να αναπτυχθεί από κοινού και σε περιφερειακό επίπεδο μια μόνιμη στρατηγική για την αντιμετώπιση της πανδημίας (CrisisPlan).

Το Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Αιανής

Μοιραστείτε την είδηση