Ένα ακόμη έργο που αλλάζει την Κοζάνη προχωρά! Οριστικός ανάδοχος για τη μελέτη του έργου κάλυψης του ορύγματος ανατολικά της γέφυρας του Κρόκου και την ανάπτυξη πρασίνου, χώρων άθλησης και κοινοχρήστων χώρων- Εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση κατασκευής

2 Min Read

Οριστικός ανάδοχος αναδείχθηκε για τη μελέτη κατασκευής του τεχνικού έργου Cut & Cover (tunnel) σε μήκος περίπου 270μ., που χωροθετείται ανατολικά της οδού Ιωνίας (γέφυρα προς Κρόκο), νότια της οδού Σαραντάρη και βόρεια της οδού Πρωταγόρα, έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ως τμήμα του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Κοζάνης. Το έργο θα ενοποιήσει δύο μεγάλη τμήματα της πόλης, ικανοποιώντας ένα χρόνια αίτημα των κατοίκων.

Το έργο, που θα καλύψει το υφιστάμενο όρυγμα, αφενός θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του σιδηροδρόμου και αφετέρου με τη νέα επιφάνεια που δημιουργείται, σε δεύτερο επίπεδο, ενοποιείται η πόλη επιτρέποντας παράλληλα την ανάπτυξη πρασίνου, χώρων άθλησης και κοινοχρήστων χώρων. Ο χρόνος εκπόνησης των απαραίτητων μελετών είναι 5 μήνες ενώ η κατασκευή του έργου έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

- Advertisement -

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Δήμου Κοζάνης, που αναφέρεται στην Ειδική Πολεοδομική Μελέτη της περιοχής, στην έξοδο του Σ.Σ. Κοζάνης προβλέπεται η κάλυψη του υφιστάμενου ορύγματος σε κατάλληλο μήκος, στο οποίο σήμερα βρίσκεται η σιδ/κή γραμμή, και η κατασκευή τεχνικού έργου υπογειοποίησης της σιδ/κή γραμμής.

Με το έργο αυτό θα εξυπηρετείται αφενός η λειτουργία του σιδ/κού δικτύου στην περιοχή, η πρόσβαση στον επιβατικό σταθμό και αφετέρου θα δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης της έκτασης άνωθεν της σιδ/κής γραμμής με χωροθέτηση αθλητικών εγκαταστάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων από τον Δήμο Κοζάνης.

Συγκεκριμένα, θα μελετηθεί η κατασκευή τεχνικού έργου υπογειοποίησης της σιδ/κής γραμμής σε προεκτιμώμενο μήκος περίπου 270,00μ και σε έκταση συνολικής επιφάνειας 14.287,86 τ.μ..

Η τελική έγκριση των μελετών από την Υπηρεσία, θα γίνει μετά τη σύμφωνη γνώμη από σιδηροδρομική άποψη, του ΟΣΕ.

Μοιραστείτε την είδηση