Την εκπόνησης της μελέτης βελτίωση του οδικού τμήματος από τη νότια είσοδο της  Κοζάνης έως τη διασταύρωση του αεροδρομίου  υπέγραψε ο Περιφερειάρχης  Γιώργος Κασαπίδης.

Η σύμβαση αφορά στην εκπόνηση του συνόλου των απαιτούμενων τοπογραφικών, συγκοινωνιακών, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών, και γεωλογικών μελετών του εν λόγω έργου ύψους 71 χιλ. ευρώ και χρόνο  υλοποίησης της μελέτης 12 μήνες.  

Ας ελπίσουμε η μελέτη να προχωρήσει γρήγορα και να ακολουθήσει σύντομα και η κατασκευή.