Εναρκτήρια Συνάντηση και Γενική Συνέλευση Εταίρων του έργου “aGROWchain” του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg – IPA CBC GR-FYROM

5 Min Read


Η επιτυχημένη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Αμυνταίου την προηγούμενη Τρίτη 10 Ιουλίου 2018 σηματοδότησε την έναρξη του έργου με την ονομασία «Agrowaste supply chains for sustainable growth» (ακρωνύμιο «aGROWchain») που αφορά την διαχείριση των αγροτικών αποβλήτων ως εργαλείο για την ανάπτυξη και αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών. Το AGROWCHAIN που σχεδιάστηκε στα πλαίσια του ,στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg-IPA CBC GR-FYROM 2014 – 2020 θα προσφέρει πολλές ευκαιρίες συνεργασίας, καλής γειτονίας και κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης τόσο για την Ελλάδα όσο και για την γείτονα χώρα.

Στη συνάντηση που φιλοξένησε η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (ΔΕΤΕΠΑ) ως ο Επικεφαλής Εταίρος του έργου, συμμετείχαν όλοι οι υπόλοιποι εταίροι του έργου που είναι το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE) και, από την πλευρά της ΠΓΔΜ, ο Δήμος Novaci και ο οργανισμός αγροτικής ανάπτυξης National Extension Agency (NEA).

Βασικός σκοπός του έργου είναι η δημιουργία συνεργασιών με στόχο την βέλτιστη δυνατή διαχείριση των αγροτικών αποβλήτων με στόχο την κάλυψη αναγκών θέρμανσης στις αγροτικές περιοχές. Στα πλαίσια αυτά, δημόσιες αρχές, ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις όπως επίσης και πολίτες των δύο χωρών θα συνεργαστούν για να αντιμετωπιστούν οι κοινές προκλήσεις και τα προβλήματα, αναζητώντας και εφαρμόζοντας καινοτόμες λύσεις με προτεραιότητα τον άξονα που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Ο στόχος του έργου θα επιτευχθεί με την δημιουργία της κατάλληλης εφοδιαστικής αλυσίδας με αντικείμενο την συλλογή και επεξεργασία των αγροτικών αποβλήτων της περιοχής προκειμένου να είναι εφικτή η καύση τους σε λέβητες βιομάζας με αποτέλεσμα την θέρμανση των αγροτικών περιοχών. Στο πλαίσιο του έργου, θα επιτευχθεί όχι μόνο η ορθή διαχείριση των αποβλήτων της περιοχής αλλά και η δημιουργία ενός νέου τρόπου θέρμανσης με ανταποδοτικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για ολόκληρη την κοινωνία.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν και εξειδικεύθηκαν οι στόχοι του έργου, ο τρόπος υλοποίησής του, οι αρμοδιότητες κάθε εταίρου, ορίστηκε η ομάδα διαχείρισης και επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων και έγινε αναφορά στις επόμενες ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν σε κάθε χώρα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Από την πλευρά της ΔΕΤΕΠΑ, τονίστηκε το σημαντικό πρόβλημα θέρμανσης των δημόσιων κτιριακών εγκαταστάσεων και λοιπών κτιρίων της περιοχής, το ΚΑΠΕ έκανε αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την δημιουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και την παραγωγή βιομάζας,ενώ ο Δήμος Novaci αναφέρθηκε στον εξοπλισμό που πρέπει να είναι διαθέσιμος στα πλαίσια του έργου για να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος.

Από την πλευρά του Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE) που είναι επικεφαλής των Πακέτων Εργασίας για την Επικοινωνία και την Μεταφορά και Διάδοση της Γνώσης, ο Διευθυντής κ. Φάλλας στην εισήγησή του ανέφερε τις ενέργειες δημοσιότητας και οργάνωσης που πρέπει να υλοποιηθούν σε κάθε στάδιο του έργου με αναφορά σε ορόσημα / ημερομηνίες και ενέργειες προώθησης κάθε σταδίου του έργου. Ακολούθησε η παρουσίαση της κας. Τσέπουρα υπεύθυνης επικοινωνίας του έργου, η οποία ανέφερε τις αναγκαίες ενέργειες δημοσιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τους κανονισμούς του προγράμματος. Στη συνέχεια, ο κ. Ντάβος, Διαχειριστής του Cluster διατύπωσε τις απόψεις του σχετικά με την σημαντικότητα υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου και τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται με αναφορά στο κοστολόγιο των δράσεών του.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με συζητήσεις όσον αφορά το τεχνικό σκέλος του έργου και τις άμεσες ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν με χρονοδιάγραμμα και συνεχή επικοινωνία των εταίρων. Τα αποτελέσματα της συνάντησης ήταν πολύ ενθαρρυντικά, καθώς αναδείχθηκε η εξειδίκευση και η εμπειρία κάθε φορέα και εταίρου σχετικά με το αντικείμενο του έργου.

Για το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας
Ιωάννης Φάλλας
[email protected]
Διευθυντής
Νικόλαος Ντάβος
Διαχειριστής
[email protected]
Κατερίνα Τσέπουρα
Υπεύθυνη Δημοσιότητας
[email protected]
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
24610 – 56625, -56652

Μοιραστείτε την είδηση