Ενεργειακές Κοινότητες: Η Χαμένη Ευκαιρία της προηγούμενης περιόδου και η προοπτική για φθηνή – πράσινη Ενέργεια για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις της περιοχής

3 Min Read
Ο υποψήφιος Βουλευτής Κοζάνης "Πράσινο & Μωβ" Λευτέρης Ιωαννίδης

Tου Λευτέρη Ιωαννίδη*

Το 2019 ως Δημοτική Αρχή, δρομολογήσαμε την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας του Δήμου Κοζάνης.

Δεσμευτήκαμε τότε ότι το επόμενο βήμα θα είναι η συμμετοχή των πολιτών σε Ενεργειακές Κοινότητας, κάτι που δυστυχώς δεν έγινε με ευθύνη της, νέας τότε, Δημοτικής Αρχής του κ. Μαλούτα.

Οι Ενεργειακές Κοινότητες είναι συνεταιρισμοί, που δίνουν την δυνατότητα σε πολίτες να γίνουν παραγωγοί ενέργειας μέσα από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και αποτελεί το βασικό εργαλείο Ενεργειακής Δημοκρατίας, ώστε η ενέργεια να είναι υπόθεση των πολλών και όχι μόνο των λίγων.

Η συμμετοχή των πολιτών σε Ενεργειακές Κοινότητας δίνει την δυνατότητα πρόσβασης σε φθηνή και πράσινη Ενέργεια από ΑΠΕ, που σε συνδυασμό με δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και αποδοτικότητας μειώνει βιώσιμα και μακροπρόθεσμα το Ενεργειακό κόστος.

Αντίθετα, στην περιοχή μας επενδύονται τεράστιοι πόροι για έργα Ορυκτού Αερίου για την Οικιακή Ενεργειακή Κατανάλωση. Πόροι που θα μπορούσαν να ενισχύσουν Πράσινες, και μακροπρόθεσμα Βιώσιμες λύσεις. Τα επόμενα χρόνια εξάλλου, η χρήση ορυκτών καυσίμων στην θέρμανση κτιρίων θα επιβαρύνεται με κόστος για τις εκπομπές CO2 που θα κάνει τους λογαριασμούς στους καταναλωτές δυσβάστακτους.

Η πρόταση μας για την επόμενη περίοδο είναι να διαμορφωθεί μια τοπική συμμαχία για την προώθηση των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Δυτ. Μακεδονία, στην οποία θα πρέπει να συμμετέχουν, οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα επιμελητήρια, το πανεπιστήμιο κ.α.. Είναι πολύ σημαντικό, τις παραπάνω πολιτικές να υποστηρίξουν, το αρμόδιο υπουργείο, η ΔΕΗ, η Μετάβαση Α.Ε. η Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Μετάβασης.

Η παραπάνω συμμαχία θα επιδιώκει, μέσα από μια ολοκληρωμένη στρατηγική, να επιλύσει προβλήματα που υπάρχουν στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ από Ενεργειακές Κοινότητες και ιδιαίτερα το πρόβλημα της έλλειψης των δικτύων, την ενεργοποίηση και συμμετοχή των πολιτών και την ορθή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων από Εθνικά και Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά ταμεία.

Διαθέσιμη χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ ενεργειακών κοινοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προβλέπονται ή πρέπει να προβλέπονται τόσο από το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, όσο και από το Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης που λαμβάνει πόρους από τα δικαιώματα CO2. Αυτοί οι πόροι θα πρέπει να εξειδικευτούν και να ενεργοποιηθούν σχετικά σύντομα.

Η προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδος χαρακτηρίστηκε από την χαμένη ευκαιρία για τις Ενεργειακές Κοινότητας, η επόμενη όμως θα πρέπει να αντιστρέψει αυτή την εικόνα και να θέσει την Ενεργειακή Δημοκρατία στο επίκεντρο μιας Δίκαιης Μετάβασης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της περιοχής.

*Ο Λευτέρης Ιωαννίδης είναι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Κοζάνης με τη Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη Τόπος να ζεις», π. Δήμαρχος Κοζάνης

Μοιραστείτε την είδηση