Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης και Εθνικό Μητρώο Υποδομών: Tο ΤΕΕ πρωτοστατεί στον τομέα της ψηφιακής μετάβασης  

4 Min Read

Η βιώσιμη ανάπτυξη της Ελλάδας προϋποθέτει την υλοποίηση καινοτόμων έργων που εκσυγχρονίζουν την εικόνα της,  αναβαθμίζουν τη ζωή των πολιτών και κερδίζουν το στοίχημα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Αυτήν την οδό ακολουθεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος με δράση που φέρνει στο προσκήνιο εξελιγμένους κρατικούς μηχανισμούς του αύριο.

Όλη η Ελλάδα σε έναν χάρτη και στην οθόνη κάθε πολίτη

- Advertisement -

Ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης και το Εθνικό Μητρώο Υποδομών που σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις της ψηφιακής μετάβασης της Ελλάδας, η οποία εισέρχεται σε φάση ολοκλήρωσης και δοκιμής.

Το έργο βασίζεται σε ένα έξυπνο, ενιαίο πληροφοριακό σύστημα (OΝΕclickLIS) που απλοποιεί το επιχειρηματικό περιβάλλον, καθιστά την πολεοδομική γεωχωρική πληροφορία διάφανη και προσβάσιμη σε όλους ενώ παράλληλα προωθεί έμπρακτα τις επενδύσεις.

Με τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη όλα τα γεωχωρικά δεδομένα που απαιτούνται για την διαδικασία αδειοδότησης εντοπίζονται εύκολα και γρήγορα σε 1 μόνο σημείο.  Για να μπορεί κάθε πολίτης, μηχανικός ή επενδυτής να λάβει ολοκληρωμένη, έγκυρη και ασφαλή πληροφορία για το τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, υπό ποιους όρους και ποιες προϋποθέσεις χρήσεων και δόμησης, ώστε να υλοποιήσει αυτό που τον ενδιαφέρει στην περιοχή που επιθυμεί.  

Οφέλη και πλεονεκτήματα της πλατφόρμας  

Μέσω του ενιαίου ολοκληρωμένου πλη­ροφοριακού συστήματος OΝΕclickLIS του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη ενοποιείται το σύνολο της ψηφιακής γεωχωρικής πληροφορίας που σχετίζεται με θέματα όπως το καθε­στώς ιδιοκτησίας, δόμησης, εκμε­τάλλευσης ή και προστασίας της ακίνητης περιουσίας.  Πλέον, στο ONEclickLIS παρέχονται υπηρε­σίες για οικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες σχετικά με τη δό­μηση κάθε ακινήτου ιδιαίτερα στους τομείς του Τουρισμού, των Παραγωγικών-Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και της Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων και Κατοικίας.

Ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης του ΤΕΕ στοχεύει στην ολική αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών, των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων αλλά και των υποψήφιων επεν­δυτών, με την παροχή κοινής και άμεσης πρό­σβασης σε ολοκληρωμέ­νες υπηρεσίες «μίας στάσης». Επιπλέον, το έργο συνεισφέρει και στην ορ­θολογικότερη διαχείριση οικονομι­κών και ανθρώπινων πόρων καθώς αναμένεται να περιορίσει το διοικητικό κόστος κατά 25% έως το 2025. Επίσης, προβλέπεται δραστική μείωση της γραφειοκρατίας, των καθυστερήσεων στην δρομολόγηση απαιτούμενων διαδικασιών καθώς και των περιστατικών διαφθοράς.

Εθνικό Μητρώο Υποδομών: Θεμέλιο Ανθεκτικότητας  

Το Εθνικό Μητρώο Υποδομών αποτελεί θεμέλιο του σχεδιασμού των μελλοντικών έργων στη χώρα – διότι δεν είναι λογικό να σχεδιάζεις χωρίς να ξέρεις τις πραγματικές συνθήκες των υφιστάμενων έργων. Παράλληλα, είναι και εργαλείο για να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα συντήρησης και αναβάθμισης των υποδομών που δημιουργήθηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες, με στόχο την Ανθεκτικότητα όλων των εγχώριων υποδομών.

Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και εντοπισμού στην πραγματική – as is – κατάστασης κάθε δημοσίου και δημοτικού έργου, κάθε υποδομής. Είναι μια ηλεκτρονική ταυτότητα έργου με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, αρχεία και δεδομένα – όπως έχει αντίστοιχα σήμερα κάθε νέο κτίριο. Με το Εθνικό Μητρώο Υποδομών θα μπορέσει η Πολιτεία να προγραμματίσει σε βάθος χρόνου τα αναγκαία έργα συντήρησης, να δημιουργήσει συνθήκες πιο γρήγορης ωρίμανσης διαδικασιών και πιο θελκτικές προκηρύξεις έργων – είτε ως δημόσιων είτε ως ΣΔΙΤ, να ξεκαθαρίσει αρμοδιότητες καθώς και να ελέγχει τους υπευθύνους.

Μοιραστείτε την είδηση