Ενημέρωση Δήμου Εορδαίας σχετικά με την επέκταση λειτουργίας του χώρου της λαϊκής αγοράς Πτολεμαΐδας και της στάθμευσης οχημάτων στις συγκεκριμένες οδούς

3 Min Read

Με την 78363 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5350/Β/05-12-2020) και για λόγους λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, αποφασίστηκε η υποχρεωτική επέκταση χώρου των λαϊκών αγορών ή η λειτουργία παράλληλων αγορών σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Κατόπιν τούτου το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας, στις 8 Δεκεμβρίου 2020 με την 172/2020 (ΑΔΑ: 6ΒΗ2ΩΡ6-ΗΩΒ) απόφαση του, ενέκρινε ομόφωνα την επέκταση λειτουργίας του χώρου λαϊκής αγοράς Πτολεμαΐδας στις κάτωθι οδούς :

  • Δημοκρατίας, από το ύψος της οδού Φούφα έως και  της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου
  • Πόντου, από την οδό Μακεδονομάχων έως την οδό Νοσοκομείου.
  • Χρυσοστόμου Σμύρνης, από την οδό Μακεδονομάχων έως την οδό Δημοκρατίας.
  • Εθνικής Αντίστασης (πεζόδρομος), από το ύψος της οδού Φούφα έως και της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Με την ίδια απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας ενέκρινε τα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας που πρότεινε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, τα οποία ισχύουν για κάθε φορά και για όση ώρα διεξάγεται η λαϊκή αγορά, καθ όλη τη διάρκεια ισχύος των μέτρων για την καταπολέμηση  του covid 19.

Από τον Δεκέμβριο του 2020 στις συγκεκριμένες οδούς, δύο (2) ημέρες πριν την διεξαγωγή της λαϊκής αγοράς, τοποθετούνται ταινίες ειδικής σήμανσης και ενημερωτικά σημειώματα τα οποία απαγορεύουν την στάθμευση οχημάτων και τα οποία αποσύρονται μετά την ολοκλήρωσή αυτής.

Την επίβλεψη για το ωράριο και την εύρυθμη λειτουργία της επέκτασης λαϊκής αγοράς στις συγκεκριμένες οδούς, την έχει η Δημοτική Αστυνομία. Πιο συγκεκριμένα η Δημοτική Αστυνομία Εορδαίας προβαίνει σε ελέγχους της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στη στάση και τη στάθμευση των οχημάτων και επιβάλλει τα διοικητικά μέτρα και πρόστιμα, του άρθρου 103 του Ν. 2696/1999. Επίσης η Δημοτική Αστυνομία ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές. Όλα αυτά γίνονται με γνώμονα την εφαρμογή ισότιμης τήρησης των διατάξεων του νόμου, καθώς και με σεβασμό προς τον πολίτη.

Ο Δήμος Εορδαίας στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών του, έχει ως στόχο τόσο την αναβάθμιση της καθημερινότητας, όσο και την βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας. Για να μπορέσουμε να κάνουμε την Εορδαία έναν τόπο φιλικό και την Πτολεμαΐδα μια πόλη λειτουργική, απαιτείται η θεμελίωση σχέσεων συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ δήμου και δημοτών.

Μοιραστείτε την είδηση