Ενημέρωση Δήμου Εορδαίας σχετικά με την λειτουργία της λαϊκής αγοράς Πτολεμαΐδας.

2 Min Read

Ο Δήμος Εορδαίας έχοντας υπόψη τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, τις Αποφάσεις του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων και την 172/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ανακοινώνει κάθε εβδομάδα τον αναλυτικό κατάλογο με τους εκθέτες που θα συμμετέχουν στην λαϊκή αγορά της Πτολεμαΐδας. Σε αυτή την κατάσταση τηρείται απαρέγκλιτα το ποσοστό 50% των θέσεων των παραγωγών/εμπόρων στην κύρια αγορά και το 50% αυτών στην επέκταση της λαϊκής αγοράς.

Επίσης στο πλαίσιο των κανόνων τήρησης αποστάσεων σε χώρους συνάθροισης κοινού, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ο Δήμος Εορδαίας:

- Advertisement -
  • Απαιτεί από τους εκθέτες της λαϊκής αγοράς Πτολεμαΐδας την αυστηρή τήρηση των ειδικών κανόνων λειτουργίας, προς τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
  • Ελέγχει την τήρηση των συγκεκριμένων μέτρων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, κυρίως με τη συμβολή της Δημοτικής Αστυνομίας.
  • Λαμβάνει κάθε πρόσφορο επιπλέον μέτρο, που μπορεί να περιλαμβάνει και αλλαγή του σημείου έκθεσης επαγγελματία στον χώρο της αγοράς.

Εδώ να σημειωθεί ότι μετά από 10 σχεδόν χρόνια ολοκληρώνεται, από την παρούσα δημοτική αρχή, η τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Πτολεμαΐδας, με τον οποίο θα καθοριστούν οι τελικές θέσεις στις οποίες θα τοποθετηθούν οριστικά οι συμμετέχοντες εκθέτες (επαγγελματίες και παραγωγοί).

Η δημοτική αρχή του Δήμου Εορδαίας έχει τοποθετήσει τα ζητήματα καθημερινότητας ως προτεραιότητα της, ενώ ένας από τους  βασικούς της στόχους είναι η εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Πτολεμαΐδας, με τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών διεξαγωγής της και την ποιοτική αναβάθμιση των χώρων της, έτσι ώστε να πληροί τις σύγχρονες απαιτήσεις.

Μοιραστείτε την είδηση