Ενημέρωση για τη διευκόλυνση των υποψηφίων στη Δράση «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στη Δυτική Μακεδονία»

3 Min Read

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, αρμόδιος εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠ ΔΜ), ΕΣΠΑ 2014-2020 – ΕΦΕΠΑΕ ενημερώνει τους υποψήφιους δικαιούχους που θέλουν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία» ότι σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Δυτική Μακεδονία 2014-2020 και με σκοπό τη διευκόλυνση των υποψηφίων για την υποβολή της αίτησής τους, εκδόθηκε αρχείο συχνών ερωτήσεων -απαντήσεων το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι :

- Advertisement -

1. Ήδη μαζί με την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, σε συνεργασία της ΕΥΔ/ΕΠΔΜ και της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ έχουν δημοσιεύσει μέχρι σήμερα στο πλαίσιο της Δράσης, τα κάτωθι κείμενα:

  • Εγχειρίδιο Εγγραφής-Εισόδου στο ΠΣΚΕ για την υποβολή πρότασης
  • Αναλυτικός Πίνακας των επιλέξιμων ΚΑΔ της Δράσης
  • Εγχειρίδιο Υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ
  • Ενδεικτικά Υποδείγματα Δικαιολογητικών και Υπεύθυνων Δηλώσεων για την υποβολή τους με την αίτηση χρηματοδότησης

Το συγκεκριμένο βοηθητικό ενημερωτικό υλικό είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ , www.kepa-anem.gr και ειδικότερα στη σελίδα της Δράσης, η οποία ανανεώνεται σε καθημερινή βάση.

Επίσης τα εγχειρίδια είναι αναρτημένα στο ΠΣΚΕ, www.ependyseis.gr (πεδίο Ενίσχυση Δράσεων Επιχειρηματικότητας/Πληροφορίες) καθώς και στην ιστοσελίδα της ΑΝΚΟ www.anko.gr.

Λόγω του τεράστιου ενδιαφέροντος που υπάρχει από τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας παρακαλούμε για την εκ των προτέρων μελέτη των ανωτέρω εντύπων, προκειμένου να μην υποβάλλονται ερωτήσεις οι οποίες εμφανώς απαντώνται στα εν λόγω έντυπα και στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

2. Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της Αναλυτικής Πρόσκλησης και της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης μπορούν να απευθύνονται :

α) στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/EΦΕΠΑΕ (τηλ 2310-480.000, www.kepa-anem.gr, e-mail:[email protected], [email protected], ενώ

β) στην ΑΝΚΟ (Παράρτημα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας), τηλ. 24610.24022, [email protected].

γ) επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά το ερώτημά τους μέσω της ιστοσελίδας www.kepa-anem.gr (πεδίο Στείλε το ερώτημά σου στη διεύθυνση :https://kepa-anem.gr/steile-to-erotima-sou/) και να απευθύνονται και στα κατά τόπους Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια.

Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι στις 26-10-2020 και ώρα 15:00. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο, http://www.ependyseis.gr μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα ΙΙ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Η δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 10 εκ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτική Μακεδονία 2014-2020.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – ΑΝΚΟ
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Enterprise Europe Network – Hellas

Σημείο Πληροφόρησης ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ/ΕΦΕΠΑΕ για Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020

Φον Καραγιάννη 1-3
50100 Κοζάνη
Τηλ.: +30 24610 24022
Φαξ: +30 24610 49210

E-mail: [email protected]

Web Sites: http://www.anko-eunet.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/

Μοιραστείτε την είδηση