Ενημέρωση για την κατάθεση ψηφοδελτίων στις εκλογές του Δήμου Κοζάνης

1 Min Read

Ο Δήμος Κοζάνης ενημερώνει τους συμμετέχοντες συνδυασμούς στις Δημοτικές Εκλογές πως σύμφωνα με την εγκύκλιο 12 (ΑΔΑ:65ΦΔ465ΧΘ7-50Ε) του Υπουργείου Εσωτερικών:
– O συνολικός αριθμός των ψηφοδελτίων θα είναι κατά 20% περισσότερος από τους εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους εκλογείς (π.χ. Δ.Κ. Αιανής εκλογείς 2338*20%= 2800 και ίσος αριθμός ψηφοδελτίων).
– Με ευθύνη των συνδυασμών προσκομίζονται τα ψηφοδέλτια με ίσο αριθμό λευκών, πακεταρισμένα με την αναγραφή ή του ονόματος της Κοινότητας ή του Εκλογικού Τμήματος της Κοινότητας τους, διαιρούμενος με το αριθμό των εκλογικών τμημάτων της Κοινότητας τους (π.χ. Δ.Κ. Αιανής 2800 ψηφοδέλτια: 5 εκλογικά τμήματα=560 ψηφοδέλτια έκαστο πακετάκι).
– Τα εκλογικά τμήματα αναγράφονται στην με αριθμό 78823/07-5-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης με ΑΔΑ: ΨΞ747ΛΨ-ΡΔ6 για τον καθορισμό εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας.
– Η παρούσα ανακοίνωση ΔΕΝ αφορά στις εκλογές των κοινοτήτων με πληθυσμό κάτω των 300 κατοίκων.
– Η παράδοση θα γίνει έως τη 18η Μαίου 2019 στο Δημαρχείο Κοζάνης στον κ. Γρηγοριάδη Ιωάννη (τηλ. 2461350329/6937227824) και από ώρες 09.00 π.μ. έως 3.00 μ.μ.

Μοιραστείτε την είδηση