Όσοι συμβεβλημένοι με την Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης ιδιοκτήτες εκμισθώνουν τα ακίνητα τους και θέλουν να ενημερώνονται για τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές εκ μέρους των ενοικιαστών τους, μπορούν να το ζητήσουν από την Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στην διεύθυνση vpapav@deyakoz.gr, στο οποίο θα αναγράφουν:

 

  • Τα στοιχεία του ακινήτου (Διεύθυνση ακινήτου – Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη και το ονοματεπώνυμο του μισθωτή εφόσον έχει συμβληθεί με την Δ.Ε.Υ.Α.Κ),
  • Τον κωδικό καταναλωτή,
  • Έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου.

 

Το e-mail από το οποίο θα κάνετε την αποστολή των παραπάνω στοιχείων θα καταχωρηθεί από την επιχείρηση, ώστε να λαμβάνετε σε αυτό τα τυχόν μηνύματα.