Ενημέρωση με θέμα “Αρχικά βήματα για συμμετοχή σε πρόγραμμα Erasmus+”»

2 Min Read

Την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποίησε διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση με θέμα «Αρχικά βήματα για συμμετοχή σε πρόγραμμα Erasmus+». Στην τηλεσυνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας. Το θέμα της ενημέρωσης παρουσίασε η προωθήτρια των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στις σχολικές μονάδες της Δυτικής Μακεδονίας, κα Ευαγγελία Τριανταφύλλου.

Στην αρχή της συνάντησης οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν γενικά για τα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ που σχετίζονται με τη σχολική εκπαίδευση (τύποι, βασική ορολογία). Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως οι στόχοι, δράσεις και προτεραιότητες των προγραμμάτων, αναφορικά με τις Βασικές Δράσεις 1 και 2 (Key Action 1 & 2). Ακολούθως, δόθηκαν πληροφορίες και αναλυτικά βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής των οργανισμών, την αποστολή νομιμοποιητικών εγγράφων και την αξιοποίηση χρήσιμων ιστοσελίδων για την εύρεση οργανισμών που προσφέρουν σεμινάρια κατάρτισης (ΚΑ1) και την εύρεση εταίρων (ΚΑ2). Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ερωτήματα που τέθηκαν από τους συμμετέχοντες.

Στην ενημερωτική συνάντηση συμμετείχε ως επίτιμος προσκεκλημένος ο κ. Σταύρος Βοσκόπουλος, διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Υδρούσας Φλώρινας, το οποίο συμμετέχει σε δύο ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ KA2. Στο ένα από αυτά, με τίτλο “Let’s unite to be unique”, το Δημοτικό Σχολείο Υδρούσας έχει το ρόλο του γενικού συντονιστή του προγράμματος. Ο κ. Βοσκόπουλος παρουσίασε ενδιαφέρουσες και πολύ χρήσιμες πρακτικές πληροφορίες σχετικά με την εκπόνηση της αίτησης και τη διαχείριση αυτού του τύπου προγραμμάτων και μοιράστηκε με ενθουσιασμό τις εμπειρίες και γνώσεις που αποκόμισε η σχολική κοινότητα από τις ευρωπαϊκές συνεργασίες του σχολείου.

Η συγκεκριμένη συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο κύκλου ενημερωτικών συναντήσεων που υλοποιούνται με πρωτοβουλία της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, με σκοπό την ενημέρωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών φορέων της περιοχής για τη συμμετοχή τους στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Δ/θμιας

                                                                                    Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας                                                                                                                                                                                                                                            

Μοιραστείτε την είδηση