Έναρξη λειτουργίας της 2ης Τοπικής Ομάδας Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) στον Δήμο Εορδαίας με Κέντρο Υγείας Αναφοράς το Κ.Υ Πτολεμαϊδας

1 Min Read


Οι Τοπικές Ομάδες Υγείας αποτελούν το εισαγωγικό επίπεδο στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας και λειτουργούν στη βάση εγγεγραμμένου πληθυσμού
αναφοράς, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών οικογενειακής ιατρικής ,οργανωμένης πρόληψης και αγωγή υγείας.
Η 2η Τ.ΟΜ.Υ Εορδαίας εδρεύει στην 25η Μαρτίου και Γονατά Γωνία.
Οι ιατρικές υπηρεσίες της Τ.ΟΜ.Υ θα παρέχονται από τις 08:00 έως τις 15:00 και
οι λοιπές υπηρεσίες από τις 07:00 έως τις 15:00, από Δεύτερα έως Παρασκευή.
Ως περιοχή ευθύνης της 2ης Τ.ΟΜ.Υ Εορδαίας ορίζονται τα όρια του Δήμου
Εορδαίας.
Οι πολίτες του Δήμου Εορδαίας έχουν την δυνατότητα:
� Να εγγραφούν στην 2η Τ.ΟΜ.Υ Εορδαίας .
� Να εγγραφούν στον οικογενειακό Ιατρό της Τ.ΟΜ.Υ.
� Να εγγραφούν και στα δύο.
Παρακαλούνται οι πολίτες του Δήμου Εορδαίας να προσέρχονται στην 2η
Τ.ΟΜ.Υ Εορδαίας προς εγγραφή τους.
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή:
1. Φωτοτυπία της Ταυτότητας.
2. Φωτοτυπία ΑΜΚΑ.
3. Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (ΔΕΗ/ΟΤΕ κτλ.)
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2463028616 (εσωτερικό 118)
Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΕΓΙΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ

Μοιραστείτε την είδηση