Ενημερωτική εκδήλωση «Eυρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων GDPR (2016/679/EE) – Εφαρμογή στον κλάδο των μηχανικών» την Πέμπτη 21 Ιουνίου

1 Min Read


Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΔΜ) διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Eυρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων GDPR (2016/679/EE) – Εφαρμογή στον κλάδο των μηχανικών» την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018, στις 18.00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του τμήματος (Μπουσίου & Εστίας 3, Κοζάνη). Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:

1) “Η προστασία προσωπικών δεδομένων στις τεχνικές επιχειρήσεις. Η συμμόρφωση με τον GDPR”, Έλσα Ταστσίδου, Δικηγόρος παρ` Αρείω Πάγω ΔΣ Θεσ/νίκης, ΜΔΕ στο Δημόσιο Δίκαιο με ειδίκευση στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Πιστοποιημένη Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

2) “Ο νέος θεσμός του υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων (DPO) σύμφωνα με τον GDPR 2016/679/EE”, Αιμιλία Μπρούζου, Δικηγόρος παρ` Αρείω Πάγω ΔΣΘεσ/νίκης, Διαμεσολαβήτρια, MSc στο Δίκαιο και Πληροφορική, με ειδίκευση στο θεσμό Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων .

3) “Μεθοδολογία και Τεχνικές Διαχείρισης Κινδύνων Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων για την συμμόρφωση με τον GDPR”, Θωμάς Κωστάκης , MSc, PhD, Σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης, Πιστοποιημένος Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

4) “GDPR και Data Security”, Γεώργιος Σταμάτης, Πιστοποιημένος DPO, CEO στην CACTUS Software & Internet Services.

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Μαυροματίδης

Μοιραστείτε την είδηση