Ενημερωτική επίσκεψη κλιμακίου του Κινήματος Αλλαγής στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

3 Min Read

Τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Καθηγητή κύριο Θεόδωρο Θεοδουλίδη επισκέφθηκε την Τρίτη 19 Ιανουαρίου κλιμάκιου του Κινήματος Αλλαγής αποτελούμενο το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Πάρι Κουκουλόπουλο, τον Γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Θεόδωρο Θεοδωρίδη και το μέλος της Ν.Ε. και του τομέα παιδείας Λίλα Παπαδημητρίου.

Ο κ. Πρύτανης προσέφερε πλήρη ενημέρωση για τις αλλαγές που θα φέρουν στα Α.Ε.Ι. οι μεταβολές που σχεδιάζει το Υπουργείο Παιδείας, παραθέτοντας τα στοιχεία που και δημόσια ανέφερε. Επιπλέον, παρουσίασε  τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το ίδρυμα όχι μόνο για το νομοσχέδιο αλλά και σε ακαδημαϊκό και ερευνητικό επίπεδο για την ενίσχυση του αποτυπώματός του στην τοπική κοινωνία και την ακαδημαϊκή κοινότητα εν γένει.

Από την πλευρά τους τα μέλη του κλιμακίου παρουσίασαν τις βασικές θέσεις του Κινήματος Αλλαγής γύρω από την τριτοβάθμια εκπαίδευση και ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν το σχέδιο νόμου που επεξεργάζεται η Κυβέρνηση. Πιο συγκεκριμένα, το Κίνημα Αλλαγής:

  1. αντιτίθεται στην ίδρυση Ειδικού Αστυνομικού Σώματος και προτείνει την αυξημένη χρήση τεχνολογικών μέσων και την ανάληψη της επιτήρησης των Α.Ε.Ι. από ειδικά εκπαιδευμένους μονίμους υπαλλήλους τους.
  2. αντιτίθεται στην άμεση εφαρμογή του μαθηματικού τύπου και ζητά την διακριτή και ουσιαστική συμμετοχή των Α.Ε.Ι. στον καθορισμό του αριθμού των εισακτέων.
  3. Ζητά την ουσιαστική αναβάθμιση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ένα Εθνικό Απολυτήριο που θα μετράει καθοριστικά.
  4. Στηρίζει την αυτοτέλεια των Α.Ε.Ι. και την ενίσχυση του λόγους τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Τέλος, πιστεύει ότι το σχέδιο νόμου ευνοεί σκανδαλωδώς τα Ιδιωτικά Κολλέγια – γεγονός που βρίσκει το Κίνημα Αλλαγής αντίθετο – και βαίνει εις βάρος των περιφερειακών Πανεπιστημίων. Ειδικά σε ό,τι αφορά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ο Γραμματέας της Ν.Ε. επισήμανε ότι δεν εφαρμόζεται η ρήτρα απολιγνιτοποίησης και ότι το ίδρυμα δεν έλαβε φέτος κανένα τακτικό καθηγητή γεγονός που οδηγεί εκ των πραγμάτων στην υποβάθμισή του. «Σε κάθε περίπτωση βρισκόμαστε δίπλα στο προσωπικό και τους φοιτητές για τις διεκδικήσεις εκείνες που συμβάλλουν στην βελτίωση των παρεχόμενων σπουδών, των εγκαταστάσεων και στην ενίσχυση των ερευνητικών δυνατοτήτων του Ιδρύματος», σημείωσε κλείνοντας ο Θόδωρος Θεοδωρίδης.

Ν.Ε. Κοζάνης

Μοιραστείτε την είδηση