Ενημερωτική συνάντηση για τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών την Παρασκευή 11 Μαΐου στο Κοβεντάρειο

1 Min Read


Ενημερωτική συνάντηση για το Ν. 4412/2016, που αφορά Δημόσιες Συμβάσεις, με σκοπό την ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή του θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Μαΐου στο Κοβεντάρειο.
Πρόγραμμα
10:00 – 10:30 Προσέλευση συμμετεχόντων
10:30 – 10:45 Χαιρετισμοί συνδιοργανωτών
10:45 – 12:45 Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων σε εφαρμογή του Ν.4412/2016
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων
Η διαχείριση του χρόνου της σύμβασης εκτέλεσης δημοσίου έργου
Η τροποποίηση της σύμβασης δημοσίου έργου
Χρήστος Μητκίδης, Νομικός Σύμβουλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
12:45 – 13:15 Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και οι αρμοδιότητες με βάση το Ν.4412/2016
Αικατερίνη Τσιομπάνου, Δικηγόρος, Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Κοζάνης
13:15 – 15:00 Συζήτηση
15:00 Πέρας συνάντησης

Μοιραστείτε την είδηση