Ενημερωτική συνάντηση με θέμα «Διαπίστευση Erasmus+ ΚΑ1 2021-2027» από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δ.Μακεδονίας

2 Min Read

Την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποίησε διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση με θέμα «Διαπίστευση Erasmus+ ΚΑ1 2021-2027». Στην τηλεσυνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και από συνεργαζόμενους φορείς εκπαίδευσης. Το θέμα της ενημέρωσης παρουσίασε η υπεύθυνη προώθησης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας, κα Ευαγγελία Τριανταφύλλου.

- Advertisement -

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αρχικά παρουσιάστηκαν οι προτεραιότητες των ευρωπαϊκών προγραμμάτων γενικά και καθώς και οι ειδικοί στόχοι ανά τομέα δράσης (σχολική εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, εκπαίδευσης ενηλίκων). Στη συνέχεια, δόθηκαν πληροφορίες σχετικά με τη Διαπίστευση, τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων, τα κριτήρια επιλογής και χορήγησης καθώς και  την αξιολόγησή τους. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ερωτήματα που τέθηκαν από τους συμμετέχοντες. Μετά την ανακοίνωση της πρόσκλησης υποβολής των αιτήσεων για απονομή διαπίστευσης από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού στην Ελλάδα, θα ακολουθήσει νέα συνάντηση με το ίδιο θέμα.

Η διαπίστευση Erasmus αποτελεί εργαλείο για τους οργανισμούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), σχολικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διασυνοριακές ανταλλαγές και συνεργασία. Η απονομή της διαπίστευσης Erasmus επιβεβαιώνει ότι ο αιτών έχει καταρτίσει σχέδιο για την υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας υψηλής ποιότητας στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας ανάπτυξης του οργανισμού του.

 

Μοιραστείτε την είδηση