Ενίσχυση για έρευνα στη Δυτική Μακεδονία – 4,8 εκ. ευρώ από το Πρόγραμμα Περιφερειακής Αριστείας

1 Min Read

Το Πρόγραμμα Περιφερειακής Αριστείας για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και των ερευνητικών υποδομών σε παραμεθόριες και νησιωτικές Περιφέρειες της χώρας, καθώς και σε Περιφέρειες που χρήζουν ενίσχυσης των επιδόσεών τους στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, προκηρύχθηκε απο τον τομέα έρευνας και καινοτομίας του Υπουργείου Παιδείας.
Σύμφωνα με την προκήρυξη, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Δυτικής Μακεδονίας (ιδρύματα τριτοβάθμιας και ερευνητικοί φορείς) μπορούν να διεκδικήσουν έως και 4,8 εκ. ευρώ, προκειμένου να ενισχύσουν το ερευνητικό τους δυναμικό μέσα από την προσέλκυση επιστημονικού δυναμικού, κυρίως νέων επιστημόνων, την δημιουργία ή αναβάθμιση ερευνητικών υποδομών και την παροχή ερευνητικών υπηρεσιών προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τον παραγωγικό τομέα γενικότερα.
Πρόκειται αδιαμφισβήτητα για μια ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη.

Μοιραστείτε την είδηση