Έτοιμο να δημοπρατηθεί το έργο κάλυψης του ορύγματος ανατολικά της γέφυρας του Κρόκου

1 Min Read

Δύο μεγάλα τμήματα της πόλης της Κοζάνης θα ενώσει το μεγάλο  έργο CUT & COVER (ΤΟΥΝΕΛ) προϋπολογισμού 7.633.378,00 ευρώ στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού Κοζάνης, του οποίου η δημοπράτηση εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
Το έργο, το οποίο έχει τη σφραγίδα του πρώην Αντιδημάρχου Κώστα Δεσποτίδη,  αφορά την κάλυψη του ορύγματος, που χωροθετείται ανατολικά της οδού Ιωνίας (γέφυρα προς Κρόκο), νότια της οδού Σαραντάρη και βόρεια της οδού Πρωταγόρα, και «κόβει» την Κοζάνη καθώς εκεί βρίσκεται η σιδηροδρομική γραμμή,  με ένα τούνελ μήκους 275μ.  από το οποίο θα περνά η γραμμή. Στο επάνω μέρος του οποίου θα αναπτυχθούν χώροι πρασίνου, άθλησης και κοινόχρηστών χώρων.
Με το έργο αυτό θα εξυπηρετείται αφενός η λειτουργία του σιδ/κού δικτύου στην περιοχή, η πρόσβαση στον επιβατικό σταθμό και αφετέρου θα δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης της έκτασης άνωθεν της σιδ/κής γραμμής με χωροθέτηση αθλητικών εγκαταστάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων από τον Δήμο Κοζάνης.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Μοιραστείτε την είδηση