Ένσταση θα υποβάλλει ο Δήμος Κοζάνης κατά των αιτήσεων αδείας πλωτών φωτοβολταϊκών πάρκων στη λίμνη Πολυφύτου

10 Min Read

Με σημερινή ομόφωνη  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης ενέκρινε την υποβολή ένστασης κατά της της Εταιρείας «ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», για άδεια πλωτών φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 500 MW (2X250MW), στη λίμνη Πολυφύτου.

Ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Λάζαρος Μαλούτας σχετικά με το ανωτέρω θέμα, εισηγήθηκε τα εξής:

- Advertisement -

Με αφορμή δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου τα οποία αναφέρονται στην αδειοδότηση πλωτών φωτοβολταϊκών πάρκων στην περιοχή της λίμνης Πολυφύτου αλλά και την ανακοίνωση από τη ΡΑΕ των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για αδειοδότηση έργων ΑΠΕ, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση πλωτών Φ/Β στη λίμνη Πολυφύτου τονίζουμε ότι :

 

Ανεξέλεγκτες επενδύσεις φωτοβολταϊκών στην περιοχή της λίμνης Πολυφύτου δυστυχώς παρουσιάζονται ως εναλλακτικές βιώσιμες λύσεις για τους κατοίκους της, ιδιαίτερα σε μια στιγμή που η περιοχή προσπαθεί να βγει από τη μονοκαλλιέργεια του λιγνίτη. Δεν είναι δυνατόν να σχεδιάζονται τέτοιου είδους επενδύσεις χωρίς να έχει προηγηθεί περιβαλλοντική αξιολόγηση, χωρίς λήψη μέτρων προστασίας για το φυσικό περιβάλλον και χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψιν οι παράγοντες που αφορούν στους κατοίκους της περιοχής και στις ανάγκες τους καθώς και στις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στη λίμνη (αλιεία, αθλητισμός αναψυχή, τουρισμό). Είναι βέβαιο ότι η κατάσταση απαιτεί άρτιο σχεδιασμό του μέλλοντος της λίμνης Πολυφύτου με τη συμβολή όλων των φορέων της περιοχής. Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 10 της υπ’ αριθμ’ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/114746/4230/30-11-2020 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί «Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ», με βάση το οποίο η υποβολή ενστάσεων ενδιαφερομένων επί αιτήσεων οφείλει να γίνει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση περίληψης της οικείας ανακοίνωσης της ΡΑΕ Α.Ε. (η σχετική περίληψη ανακοίνωσης για το συγκεκριμένο έργο έγινε στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ στις 15/1/2021) υποβάλλουμε ένσταση κατά της αίτησης με Αριθμό Εδικού Πρωτοκόλλου Γ011043/10-12-2020 της Εταιρείας

«ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».

Η εν λόγω εταιρεία όπως φαίνεται από την οικεία τοπογραφική αποτύπωση της σελίδας της ΡΑΕ Α.Ε. στην υπό αξιολόγηση αίτηση, προτίθεται να κατασκευάσει δύο πλωτά φωτοβολταϊκά πάρκα εντός της τεχνητής λίμνης Πολυφύτου συνολικής ισχύος 500 MW (2X250MW).

Η ένσταση υποβάλλεται για τους παρακάτω λόγους :

 • Η ισχύς των δύο ιδιωτικών Φ/Β (2 Χ 250 MW) και η αντίστοιχη έκτασή τους υπερβαίνει κατά πολύ τις διεθνείς «καλές πρακτικές βιωσιμότητας» για πλωτά Φ/Β. Σύμφωνα με αυτές η μέγιστη έκταση των Φ/Β δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5,5% της επιφάνειας της λίμνης, ενώ από πλευράς ισχύος το μεγαλύτερο εν λειτουργία στο κόσμο Φ/Β είναι της τάξης των 30 ΜW. Συγκρίνοντας το νούμερο αυτό με τα 500 MW !!! που θέλει να εγκαταστήσει η εταιρεία Interphoton Investment, διαπιστώνουμε μια απόκλιση εξωφρενική (1500 % !). Σχετικά με την έκταση των Φ/Β, το μέγιστο ποσοστό του 5,5 % επίσης παραβιάζεται κατάφωρα από την Interphoton, αφού οι εγκαταστάσεις της (σύμφωνα με το χάρτη της ΡΑΕ) καλύπτουν το 20-25 % της επιφάνειας του ταμιευτήρα ! (αναφορά από άρθρο Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης http://kozan.gr/archives/327945)
 • Τα τελευταία χρόνια έχουν εκπονηθεί αναπτυξιακά σχέδια αξιοποίησης της παραλίμνιας ζώνης και του υδάτινου χώρου και έχει ξεκινήσει η υλοποίηση έργων που περιλαμβάνονται σε αυτά. Η υλοποίηση αυτών των επενδύσεων θα επηρεάσει άμεσα τον χαρακτήρα της περιοχής και την βιωσιμότητα αυτών των σχεδίων. Ειδικότερα τα σχέδια αυτά αφορούν:
  • Σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας από την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (2018). Περιλαμβάνονται μέτρα και πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση και της λίμνης Πολυφύτου. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο ΟΧΕ είναι αναρτημένο μαζί με τα παραρτήματά του στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕΠ στην διεύθυνση: https://pepdym.gr/index.php στην ενότητα Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη και στην υποενότητα ΟΧΕ Αξιοποίησης Λιμνών.
  • Από την ΑΝΚΟ Α.Ε. το 2016 δημοσιοποιήθηκε το πρόγραμμα «Αλιεία» με τις δυνατότητες και τις προοπτικές της λίμνης Πολυφύτου με σκοπό την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων LEADER/CLLD, Αλιείας /ΕΠΑλΘ. Στο πρόγραμμα περιγράφονται μια σειρά από δράσεις που δρομολογήθηκαν και κάποιες από αυτές υλοποιούνται.
 • Ο Δήμος Κοζάνης το 2020 υπέβαλε δύο προτάσεις για επενδύσεις στα πλαίσια του προγράμματος LEADER/CLLD, Αλιείας /ΕΠΑλΘ, όπως αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 2 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]). Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ. Η μία από τις δύο έχει ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα και θα υλοποιηθεί άμεσα : «Κέντρο περιβαλλοντικής ενημέρωσης λίμνης Πολυφύτου στην Αιανή ιστορική έδρα του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 287.800,00 Ευρώ.
 • Η πρόταση του Δήμου Κοζάνης (Ιούλιος 2020) για μία Δίκαιη Αναπτυξιακή μετάβαση (ΑΔΣ 13-7-2020).

 

 • 3). Η κάλυψη ενός μεγάλου μέρους της λίμνης από τα φωτοβολταϊκα θα δημιουργήσει πρόβλημα στον βυθό με τις εκατοντάδες τσιμεντένιες ή μεταλλικές βάσεις και τα σχετικά αγκύρια, θα μειώσει δραστικά το ζωτικό χώρο αλίευσης στον οποίο δραστηριοποιούνται οι εκατόν σαράντα τρεις (143) επαγγελματίες αλιείς που είναι συσπειρωμένοι στον Σύλλογο Επαγγελματιών Αλιέων Λίμνης Πολυφύτου. Η παραγωγική αυτή τάξη μαζί με τους ασχολούμενους σε συναφή επαγγέλματα παρουσιάζει σήμερα μια σημαντική δραστηριότητα με διάθεση αλιευμάτων τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και σε χώρες της Ευρώπης. Επιπλέον η μόνιμη σκίαση που θα δημιουργήσουν τα φωτοβολταϊκά θα προκαλέσει προβλήματα στην ποιότητα του νερού και των ιχθύων (Επισυνάπτεται σχετική γνωμοδότηση του Καθηγητή Κτηνιατρικής & Ιχθυολογίας του Α.Π.Θ. κ. Αγγελίδη Παναγιώτη). Για τον πλούτο των ειδών ιχθύων και μεταξύ αυτών της καραβίδας που υπάρχουν στη λίμνη αναφέρεται η παρουσίαση της Δασολόγου- Ιχθυολόγου, Μsc. Ιχθυολογία & Υδατοκαλλιέργειες, PhD. Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ κας Όλγας Πετρίκη (Επισυνάπτεται παρουσίαση).
 • 4). Η λίμνη Πολυφύτου με την περιβάλλουσα παραλίμνια ζώνη σε ακτίνα περίπου 3 χλμ αποτελεί μια σημαντική περιοχή για την βιοποικιλότητα. Ο ταμιευτήρας που δημιουργήθηκε στην θέση του ποταμού απέκτησε κάποια χαρακτηριστικά υγροτόπου και φιλοξενεί μοναδική ορνιθοπανίδα, σταχτοτσικνιάδες και κορμοράνους, αμφίβια όντα, ερπετά και θηλαστικά. Σύμφωνα με ορνιθολογική μελέτη που είχε καταθέσει το 2011 η Οικολογική Κίνηση Κοζάνης στην Περιφέρεια η λίμνη έχει όλες τις προϋποθέσεις για να ενταχτεί στις Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΠΠ ή Important Bird Areas). Με την κατασκευή των φωτοβολταϊκών η εικόνα αυτή μοιραία θα αποδομηθεί.

 

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :

 1. Την εισήγηση του Δημάρχου Κοζάνης κ. Λάζαρου Μαλούτα
 2. Το γεγονός ότι η ισχύς των δύο ιδιωτικών Φ/Β (2 Χ 250 MW) και η αντίστοιχη έκτασή τους υπερβαίνει κατά πολύ τις διεθνείς «καλές πρακτικές βιωσιμότητας» για πλωτά Φ/Β. Σύμφωνα  με αυτές η μέγιστη έκταση των  Φ/Β δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5,5% της επιφάνειας της λίμνης, ενώ από πλευράς ισχύος το μεγαλύτερο εν λειτουργία στο κόσμο Φ/Β είναι της τάξης των 30 ΜW. Συγκρίνοντας το νούμερο αυτό με τα 500 MW !!! που θέλει να εγκαταστήσει η εταιρεία Interphoton Investment, διαπιστώνουμε μια απόκλιση εξωφρενική (1500 % !). Σχετικά με την έκταση των Φ/Β, το μέγιστο ποσοστό του 5,5 % επίσης παραβιάζεται κατάφωρα από την Interphoton, αφού οι εγκαταστάσεις της (σύμφωνα με το χάρτη της ΡΑΕ) καλύπτουν το 20-25 % της επιφάνειας του ταμιευτήρα ! (αναφορά από άρθρο Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης http://kozan.gr/archives/327945)
 3. Το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν εκπονηθεί αναπτυξιακά σχέδια αξιοποίησης της παραλίμνιας ζώνης και του υδάτινου χώρου και έχει ξεκινήσει η υλοποίηση έργων που περιλαμβάνονται σε αυτά, η υλοποίηση των οποίων επενδύσεων θα επηρεάσει άμεσα τον χαρακτήρα της περιοχής και την βιωσιμότητα αυτών των σχεδίων.

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ’ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/114746/4230/30-11-2020 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί «Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ», με βάση το οποίο η υποβολή ενστάσεων ενδιαφερομένων επί αιτήσεων οφείλει να γίνει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση περίληψης της οικείας ανακοίνωσης της ΡΑΕ Α.Ε. (η σχετική περίληψη ανακοίνωσης για το συγκεκριμένο έργο έγινε στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ στις 15/1/2021)

Ύστερα από ψηφοφορία με e-mail, ομόφωνα αποφάσισε:

 

Α. Εγκρίνει την υποβολή ένστασης κατά της αίτησης με Αριθμό Εδικού Πρωτοκόλλου Γ011043/10-12-2020 της Εταιρείας «ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», για άδεια πλωτών φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 500 MW (2X250MW), στη λίμνη Πολυφύτου.

Β. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Κοζάνης κ. Λάζαρο Μαλούτα για την κατάθεση της παραπάνω ένστασης και του αναθέτει την παραπέρα ενέργεια.

Μοιραστείτε την είδηση