Εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» η β΄ φάση του έργου της επέκτασης του Μποδοσάκειου

2 Min Read

Την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» της β΄ φάσης του έργου “προσθήκη πτέρυγας κατ’ επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου και προμήθεια εγκατάσταση Ιατρικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας” υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης.

Η πράξη είναι σε συνέχεια της α’ φάσης του έργου που χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» 2007-2013 και εντάχθηκε στο άξονα προτεραιότητας 9 για την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

- Advertisement -

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κτιριολογικού προγράμματος και την αισθητική ενσωμάτωση των επεκτάσεων κρίθηκε αναγκαία η παρέμβαση σε τρία σημεία του Νοσοκομειακού Συγκροτήματος με στόχο και τη λειτουργική ενσωμάτωση των επεκτάσεων.

α. Παρέμβαση: «άμεση» επέκταση

  • Επέκταση των Εξωτερικών Ιατρείων. Στην επέκταση αυτή ενσωματώνονται όλοι οι χώροι του κτιριολογικού προγράμματος που αφορούν στα εξωτερικά ιατρεία Νευρολογικού και Πόνου.
  • Επέκταση του Παιδιατρικού Εξωτερικού Ιατρείου. Στην περιοχή του υπάρχοντος Παιδιατρικού Εξωτερικού Ιατρείου ενσωματώνονται όλοι οι χώροι του παιδοψυχιατρικού που επεκτείνουν και ολοκληρώνουν το παιδιατρικό εξωτερικό ιατρείο. Και οι δύο αυτές επεκτάσεις γίνονται σε συνέχεια των υπαρχόντων λειτουργικών τμημάτων τα οποία με τους επιπλέον χώρους ολοκληρώνονται λειτουργικά.

β. Παρέμβαση: «έμμεση» επέκταση

Οι υπόλοιπες απαιτήσεις του κτιριολογικού προγράμματος που μπορούσαν να οργανωθούν σχετικά αυτοτελώς καλύφθηκαν με τη δημιουργία της Νέας Πτέρυγας και του Βρεφονηπιακού Σταθμού που για διευκόλυνση των περιγραφών χαρακτηρίστηκαν «έμμεση» επέκταση. Η Νέα Πτέρυγα αποτελεί προσθήκη κτιριακού τμήματος η οποία λειτουργεί με την υποστήριξη των εξυπηρετήσεων του Νοσοκομείου. Επίσης, δημιουργείται Μονάδα Χημειοθεραπείας για την εξυπηρέτηση του μεγάλου αριθμού καρκινοπαθών της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας. όπου διαπιστώνεται παντελής έλλειψη τέτοιων δομών. Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός αποτελεί χωριστό κτίριο. Στο φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνεται η προμήθεια-εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού.

 

Μοιραστείτε την είδηση