Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα ΕΣΠΑ και Έργων Σταύρος Γιαννακίδης: «Προς τον πρώην δήμαρχο και μελλοντικό υποψήφιο…»

4 Min Read

Αγαπητέ κύριε Ιωσηφίδη,
Κανείς δεν αμφισβητεί το οξύ πρόβλημα που υπάρχει στην λίμνη της Βεγορίτιδας, μια λίμνη που βρίσκεται τα όρια δύο Περιφερειών : Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας (ιδιαίτερα σημαντικό θέμα που δεν πρέπει να το ξεχνούμε).
Ένα πρόβλημα που αισίως κλείνει 18 έτη και παρά την καταδικαστική απόφαση (2000) του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. ΚΑΝΕΝΑΣ έως και το 2013 δεν έπραξε το αυτονόητο: Να υλοποιήσει τα όσα προβλέπονταν στο ΠΔ (2001) για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την εξυγίανση των υδάτων της λίμνης Βεγορίτιδας.
Ορθή η παράθεση των γεγονότων.
Οι παρεμβάσεις για τη διαχείριση των λυμάτων πέριξ της λίμνης Βεγορίτιδας (που αφορούσαν το Δήμο Αμυνταίου αλλά και το Δήμο Εορδαίας) όντως εντάχθηκαν το Φεβρουάριο του 2014 και απεντάχθηκαν για διαχειριστικούς λόγους τον Ιανουάριο του 2017, σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση του Απριλίου του 2014 που όριζε την απένταξη των έργων που δεν είχαν συμβατοποιηθεί μέχρι το Μάιο του 2014.
Παραβλέπουμε τους χαρακτηρισμούς περί πολιτικής ρεβανσισμού και φρασεολογίας του τύπου «προτίμησαν να στερήσουν από την τοπική κοινωνία … ένα πολύ σημαντικό έργο …», διότι μάλλον βρίσκεστε σε σύγχυση!
Αυτό όμως που σας διέφυγε (?) είναι να γράψετε τους πραγματικούς λόγους που απεντάχθηκαν (προσωρινά) οι ομολογουμένως σημαντικές παρεμβάσεις. Ή δεν γνωρίζετε τους λόγους ?
Αναφέρεστε σε «εξασφαλισμένους πόρους ….» και ερωτούμε: Το 2014 υπήρχαν, ακόμη, διαθέσιμοι πόροι 40 εκ. € (ξεχνάτε ότι στις παρεμβάσεις συμπεριλαμβάνεται και ο Δήμος Εορδαίας !) για να χρηματοδοτηθούν τα συγκεκριμένα έργα ή είχαν κριθεί (από το Μάιο του 2014) ως «μεταφερόμενα» έργα στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (1ο Σχέδιο Εξυγίανσης του ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013)?
Επίσης, σας διέφυγε να εξηγήσετε στους αναγνώστες, φίλους και συνοδοιπόρους σας, τις διαδικασίες με τις οποίες «μεταφέρονται» τα έργα από τη μια χρηματοδοτική περίοδο στην επόμενη. Ή και αυτό δεν το γνωρίζετε ?
Αλλά επειδή γνωρίζουμε ότι δεν θα απαντήσετε τεκμηριωμένα, να σας θυμίσουμε τι έχει γίνει έως σήμερα (διότι μάλλον δεν παρακολουθείτε τις εξελίξεις):
Το έργο που αφορά την αναβάθμιση του ΕΕΛ Πτολεμαίδας, π/υ 3,95 εκ. € εντάχθηκε (23/10/2017) (επιλέξιμο) στο Ταμείο Συνοχής περιόδου 2014-2020 (3,95 εκ. €).
Από τα δύο κύρια έργα, το έργο που αφορά τη γεωγραφική περιοχή του Δήμου Εορδαίας έχει ήδη ενταχθεί με π/υ 8,1 εκ. € (υπολείπεται ένα μικρό μέρος περίπου 3 – 3,5 εκ. € προς ένταξη).
Για το άλλο έργο που αφορά τη γεωγραφική περιοχή του Δήμου Αμυνταίου, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η Περιφέρεια μερίμνησε να γίνει επιλέξιμο και να υλοποιηθεί μέσω της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) αξιοποίησης των λιμνών Δυτικής Μακεδονίας, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία εξειδίκευσης δράσεων και κριτηρίων επιλογής πράξεων και έγκρισης αυτών (μέσω γραπτής διαδικασίας) από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ ΠΔΜ 2014-2020.
Έχει ήδη ετοιμαστεί το σχέδιο προκήρυξης για την υποβολή των αντίστοιχων προτάσεων από μέρους των Τελικών Δικαιούχων.
Ελπίζουμε ότι όλα τα παραπάνω να έγιναν κατανοητά!
Κλείνοντας (για να μην μείνουμε με την απορία): Κύριε Ιωσηφίδη, μήπως πρέπει να αναρωτηθείτε τελικά, ο τίτλος της «επιστολής – παρέμβασης» σας σε ποιους πραγματικά απευθύνεται?

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος
για την παρακολούθηση του ΕΣΠΑ και των Έργων
Σταύρος Γιαννακίδης

- Advertisement -
Μοιραστείτε την είδηση