Εντυπωσιακή ασκηση εκκένωσης του Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορεών.το πλαίσιο της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Σχεδίων Εκτάκτων Αναγκών «Σώστρατος» και «Περσέας», θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:30π.μ. άσκηση εκκένωσης του Νοσοκομείου Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» . Την άσκηση επόπτευσε  ο Διοικητής του Ε.Κ.ΕΠ.Υ.  κ. Παπαευσταθίου Νικόλαος και την παρακολούθησε  κλιμάκιο του Ε.Κ.ΕΠ.Υ, εκπρόσωποι της  3ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας, του  επιτελείου του Αρχηγείου Π.Σ και άλλων αρμοδίων Φορέων και Υπηρεσιών.