Επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ 2018 και δασικοί χάρτες – Προβλήματα και λύσεις. Του Γεωργίου Τζίτζικα, Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού

3 Min Read

Βρισκόμαστε στη περίοδο προκαταβολών των ενισχύσεων ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2018 και πολλά είναι τα προβλήματα που προκύπτουν για τους παραγωγούς της ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ μετά την κύρωση των Δασικών Χαρτών τον Φεβρουάριο του 2018. Σε πολλούς παραγωγούς (αγρότες – κτηνοτρόφους ) έχουν έρθει μηνύματα για περικοπή της ενίσχυσης λόγω εμπλοκής με τον δασικό χάρτη.
Ποιους αφορά το πρόβλημα:
Αφορά όλους τους παραγωγούς των οποίων τα τεμάχια φαίνεται να βρίσκονται ολόκληρα ή τμήματα αυτών στον κυρωμένο δασικό χάρτη δηλαδή να έχουν χαρακτηρισμό στο δασικό χάρτη ΑΔ, ΔΑ, ΔΔ, ΠΔ, ΧΧ, ΧΑ κ.α.. είτε πρόκειται για αγροτεμάχια ιδιοκτησίες είτε πρόκειται για τεμάχια αναδασμού – διανομών επικοιστικά. Από αυτούς όσοι κάνανε διαδικασίες κατά την ανάρτηση α)αντίρρησης, β)πρόδηλου σφάλματος, γ)αίτηση εξαγοράς και δ)έγκριση επέμβασης για τα αγροτεμάχια τους κανονικά δε θα έπρεπε να έχουν πρόβλημα.
Δυστυχώς εν έτει 2018 και με αναπτυγμένες τις τεχνολογίες των γεωγραφικών πληροφοριών ο ΟΠΕΚΕΠΕ χρησιμοποιεί διαφορετικό χαρτογραφικό υπόβαθρο από τη Δ/νση Δασών η οποία έλαβε πιστοποιημένο γεωγραφικό υπόβαθρο με αποτέλεσμα αγροτεμάχια που κανονικά πλέον μετά τις παραπάνω διαδικασίες θα έπρεπε να λάβουν το σύνολο της επιδότησης να εμφανίζονται ως προβληματικά.
Απαραίτητες ενέργειες για τη λύση :
1. Οι παραγωγοί που ενώ έχουν κάνει διαδικασίες (αντίρρηση, εξαγορά κλπ) θα πρέπει να επισκεφτούν το σημείο δήλωσης των εκτάσεων τους πχ ΠΑΣΕΓΕΣ και να ζητήσουν επανατοποθέτηση των εκτάσεων τους στις σωστές συντεταγμένες σύμφωνα με αυτές που κατέθεσαν τα ανάλογα αιτήματα στο δασαρχείο όπως εμφανίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα.
2. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να ελέγξουν το δασικό χάρτη και
α. Αν το τεμάχιο τους είναι από αναδασμό – διανομή της Δ/νσης Πολιτικής Γης και εμφανίζει πρόβλημα να ζητήσουν με αίτηση από τη Δ/νση Δασών Αναμόρφωση Κυρωμένου Δασικού Χάρτη ώστε να διορθωθεί σε αγρό.
β. Αν πρόκειται για άλλη περίπτωση να εξετάσουν το δικαίωμα εξαγοράς (για τεμάχια που εκχερσώθηκαν προ 1975) ή το δικαίωμα έγκρισης επέμβασης (για τεμάχια που εκχερσώθηκαν προ 2007).
Για άλλη μια φορά η διαφορά φάσης και η έλλειψη συνεννόησης δυο κεντρικών φορέων της κυβέρνησης δημιουργεί προβλήματα στον παραγωγό. Στην περίπτωση μας το ΥΠ.ΕΝ (Δ/νσεις Δασών) και το Υπ.Α.Α.Τ. (ΟΠΕΚΕΠΕ) στο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο του 2018 δεν έλαβαν ως απαραίτητη συνθήκη ένα και μοναδικό χάρτη αλλά επέλεξαν το δρόμο της γραφειοκρατίας, της ταλαιπωρίας για τον έλληνα παραγωγό και σε πολλές περιπτώσεις αδίκως θα χαθεί μέρος των ενισχύσεων με ότι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Σε ένα κράτος σοβαρό και αξιόπιστο δεν επιβάλλεις στο πολίτη να διαπραγματεύεται το αυτονόητο.

- Advertisement -
Μοιραστείτε την είδηση