Επιλέγουμε την αλήθεια κ. Ζεμπιλιάδου και προχωράμε με θάρρος για να κάνουμε πραγματικότητα όσα στερήθηκε η Δυτική Μακεδονία. Εσείς, ως πότε θα αρνείστε την πραγματικότητα;

7 Min Read

Είναι εδώ και καιρό εμφανής η απελπισμένη προσπάθεια της κ. Ζεμπιλιάδου να δημιουργήσει ντόρο, μετερχόμενη κάθε μέσου για να πετύχει το σκοπό της. Θεωρεί, μάλλον, ότι με τις μακροσκελείς επιστολές της και παριστάνοντας δήθεν τον κήρυκα του ήθους, θα καταφέρει να πλήξει τον Περιφερειάρχη στην …αχίλλειο πτέρνα του.

Πάνω στον αγώνα της αυτό, το μόνο που καταφέρνει είναι να στρέφεται εναντίον της ανάπτυξης αυτού του τόπου, να στέκεται απέναντι στους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας και τελικά να μαλώνει με τα ρούχα της.

- Advertisement -

Αναφέρεται η κ. Ζεμπιλιάδου σε μια σειρά έργων συνολικού προϋπολογισμού 8εκ.€ που έχουν δοθεί προς υλοποίηση σε τρίτους φορείς, δηλαδή στα Επιμελητήρια, στα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα, στην Εγνατία Οδό, πολλά από τα οποία έπρεπε να έχουν γίνει χθες. Δηλαδή τι θέλει η κ. Ζεμπιλιάδου;

Να μην γίνουν έργα σε μια σειρά κρίσιμων τομέων;

Να μην προχωρήσουν οι μελέτες της Εγνατίας Οδού για τον κάθετο άξονα Φλώρινα – Πτολεμαΐδα – Κοζάνη, για τις οποίες μάλιστα κάποιοι διαβεβαίωναν ότι υπήρχε ωριμότητα;

Να μπει τροχοπέδη στις δράσεις των Επιμελητηρίων για την τόνωση της επιχειρηματικότητας;

Να σταματήσει την καινοτομία μέσα από την υλοποίηση εξειδικευμένων δράσεων και υποδομών εργαστηρίων για τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα;

Η αλήθεια δεν βρίσκεται κρυμμένη πίσω από τις αμέτρητες δήθεν αποκαλύψεις της Γεωργίας Ζεμπιλιάδου που τεχνηέντως επιδιώκουν να συσκοτίσουν την κατάσταση.

Τα πράγματα είναι απλά και έχουν ως εξής:

Με την υπ’ αριθμ. 98/14 (11-4-2014) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο για το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο και αναρτήθηκε στο site της Περιφέρειας, προκειμένου να ενημερωθούν φορείς και πολίτες για το περιεχόμενο και τις δυνατότητες αξιοποίησής του.  Στο υπόψη επιχειρησιακό και πιο συγκεκριμένα στο παράρτημα με την περιγραφή του περιεχομένου των τεχνικών δελτίων μέτρων περιγράφονται οι ενδεικτικοί φορείς υλοποίησης, στους οποίους περιλαμβάνονται σειρά αρμοδίων φορέων. Στο ίδιο παράρτημα, μάλιστα, παρατίθεται και υπόδειγμα τεχνικού δελτίου έργου, όπου υπάρχει η δυνατότητα αναγραφής τόσο του προτείνοντα φορέα, όσο και του φορέα υλοποίησης.

Με την αριθμ. 122/15 (9-6-2015) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας επιβεβαιώνεται ότι το ίδιο πρόγραμμα ξαναπαρουσιάστηκε και εγκρίθηκε επίσης ομόφωνα.

Η εξειδίκευση του προγράμματος στο επόμενο διάστημα που ακολούθησε έγινε με αποφάσεις του Π.Σ. που οριστικοποιούν την ένταξη των έργων στο πρόγραμμα.

Όλα τα έργα εντάσσονται οριστικά στο πρόγραμμα, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης (ΕΠ) του ΕΑΠ, στην οποία υπάρχει διακριτή αναγραφή τόσο του προτείνοντα φορέα, όσο και του φορέα υλοποίησης και αποτυπώνονται με τον ίδιο τρόπο στις αποφάσεις του Π.Σ. περί οριστικής ένταξης.

Οι αποφάσεις αυτές αναρτώνται στη «Διαύγεια» και εγκρίνονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας για τη νομιμότητά τους.

Όλα ανεξαιρέτως τα έργα εντάσσονται οριστικά με αποφάσεις του Π.Σ. με τη διαδικασία που προαναφέρθηκε, ως μονόδρομος.

Η ένταξη ενός έργου στο ΕΑΠ δεν αποτελεί δημόσια σύμβαση, αλλά ο χαρακτηρισμός αυτός ισχύει κατά τη φάση υλοποίησης και για τα έργα που αφορά ανάλογα με το φορέα υλοποίησης.

Κατά τη φάση υλοποίησης των έργων και πριν την πιστοποίηση για πληρωμή, η Επιτροπή Ελέγχου Έργων (ΕΕΕ) ελέγχει τις διαδικασίες υλοποίησης και εξασφαλίζει τη νομιμότητα τους ανάλογα με το καθεστώς που διέπει τον κάθε φορέα υλοποίησης.

Δεν είναι άλλωστε λίγες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες επεστράφη το αίτημα φορέων από την Επιτροπή Ελέγχου για έλεγχο και πληρωμή, προκειμένου να εφαρμοστούν τα αναγκαία.

Με σκοπό μάλιστα να εξασφαλιστούν οι συνθήκες προς όφελος του χρονοδιαγράμματος και να διευκολυνθούν οι φορείς υλοποίησης, η ΕΕΕ διαμέσου του αρμόδιου γραφείου αποστέλλει συνήθως οδηγίες και προδιαγραφές για το περιεχόμενο της αίτησης και τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν. Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί και το γνωστό έργο της «Αγίας Όλγας», του οποίου το αίτημα για την έναρξη των διαδικασιών υλοποίησης επεστράφη από την ΕΕΕ και άρα δεν καταβλήθηκε κανένα ποσό.

Άλλωστε η ΕΕΕ αποτελείται από εκπροσώπους δημοσίων φορέων, αλλά και εκπροσώπους των ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΟΕΕ και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπουργική απόφαση έχει δικαίωμα να ζητήσει από το φορέα υλοποίησης του έργου «οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει απαραίτητο προκειμένου να βεβαιώσει τις εργασίες που εκτελέστηκαν».

Επιπρόσθετα των ανωτέρω σε πολλές περιπτώσεις, π.χ. μελετών, αυτές ελέγχονται και εγκρίνονται από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες τόσο τμηματικά όσο και στο τέλος πριν την έναρξη της φάσης κατασκευής.

Η διαδικασία ανάθεσης από φορείς υλοποίησης σε τρίτους γίνεται ανάλογα με το καθεστώς που τους διέπει, σε πολλές περιπτώσεις ως δημόσια σύμβαση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, οι διαδικασίες που εφαρμόζονται ελέγχονται από την ΕΕΕ, γι’ αυτό άλλωστε όπως προαναφέρθηκε επιστράφηκαν πολλά αιτήματα πληρωμών, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της Αγίας Όλγας.

Δεν υπάρχει καμία περίπτωση εντολής έργου –επομένως και του επίμαχου της Αγίας Όλγας-, στην οποία να μην αναγράφεται ο προτείνων φορέα και ο φορέας υλοποίησης στην απόφαση ένταξης που λαμβάνει το Π.Σ., συμπεριλαμβανομένης και της τροποποίησης ένταξης.

Διευκρινίζεται επίσης, σύμφωνα με την Υ.Α., ότι δικαίωμα πρότασης για την ένταξη έργων έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και επιλέξιμοι φορείς με την υποβολή τεχνικού δελτίου έργου.

Είναι αυτονόητο ότι οι φορείς αυτοί ενδεικτικά και μόνο αναφέροντα στα εγκεκριμένα τεχνικά δελτία έργων.

Άλλωστε το θέμα αυτό απασχόλησε προ πολλού την ίδια την Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος ΕΑΠ, όπως παρακάτω αναφέρεται:

α) στη συνεδρίαση της 26-3-2015, η οποία εγκρίθηκε με την α/α 56/15 (30-3-2015) απόφαση του Π.Σ.

α) στη συνεδρίαση της 13-10-2015 όπου και λήφθηκαν ορισμένες αποφάσεις για το θέμα των φορέων υλοποίησης.

Πρόσφατα, μάλιστα, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπή Παρακολούθησης στις 25-8-2017 έγινε εκτενής συζήτηση επί του θέματος και ζητήθηκε η υποβολή εισήγησης, με στόχο την περαιτέρω εξασφάλιση των διαδικασιών ανάθεσης από αυτούς και επομένως των έργων, η οποία με τη μορφή οδηγιών θα παρέχεται στους φορείς υλοποίησης μετά την ένταξή τους στο ΕΑΠ.

Κλείνουμε, επαναλαμβάνοντας ότι οι πόροι, όταν απαντούν σε ανισότητες και δίνουν προοπτική στο μέλλον για την ασφάλεια των πολιτών και την ανάπτυξη της περιοχής, τότε μόνο πιάνουν τόπο.

Μοιραστείτε την είδηση