Επιμορφωτική συνάντηση στο πλαίσιο του προγράμματος “T-Games” για την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού

2 Min Read

Από τις 05 Ιουλίου έως τις 9 Ιουλίου 2021 εκπρόσωποι όλων των εταίρων που συνεργάζονται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ (κωδικός προγράμματος: 2020-1-BG01-KA201-079206) με τίτλο “T-Games” συναντήθηκαν στην Πράγα της Τσεχίας για τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτική συνάντηση (Learning Teaching Training Activity – LTTA). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν φορείς από την Τσεχία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία (συντονιστές) και την Ελλάδα. Από ελληνικής πλευράς στην επιμόρφωση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και του ΚΜΟΠ – Κέντρου Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας.

Την  οργάνωση και διεξαγωγή της επιμορφωτικής συνάντησης ανέλαβαν ο οργανισμός εκπαίδευσης ενηλίκων Mise HERo και το σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Základní škola Orangery στην Τσεχία. Κατά τη διάρκεια της επιμορφωτικής συνάντησης οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν πάνω σε θέματα σχετικά με τη χρήση εκπαιδευτικών παιχνιδιών και πώς αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόληψη και αντιμετώπιση καταστάσεων σχολικού εκφοβισμού. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών παιχνιδιών που έχουν δημιουργηθεί μέχρι τώρα. Συστήθηκαν ομάδες για τη δημιουργία εκπαιδευτικών παιχνιδιών με βάση το θεωρητικό υπόβαθρο και πρακτικές συμβουλές πάνω στο θέμα. Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια που δημιουργήθηκαν δοκιμάστηκαν από άλλες ομάδες και συζητήθηκαν στην ολομέλεια με σκοπό τη βελτίωση τους. Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια που θα δημιουργηθούν προσεχώς από τις εθνικές ομάδες θα αξιοποιηθούν για τη δημιουργία βάσης δεδομένων εκπαιδευτικών παιχνιδιών.

- Advertisement -

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα TGames στοχεύει στη μείωση του προβλήματος του σχολικού εκφοβισμού, ξεκινώντας την πρόληψη από τη μικρή ηλικία. Η καινοτόμος προσέγγιση του προγράμματος έγκειται στην παιχνιδοποίηση της μάθησης και τη μέθοδο της παιχνιδοποίησης. Στόχος του προγράμματος είναι αφενός η κατάρτιση των εκπαιδευτικών και γονέων ως προς το πώς να αντιμετωπίσουν τον εκφοβισμό και αφετέρου η ανάπτυξη ικανοτήτων στους ίδιους τους μαθητές ώστε να  κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν το θέμα σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ικανότητές τους.

Μοιραστείτε την είδηση