Επιπλέον 6,6 εκ. ευρώ από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, που διαχειρίζεται η ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ, για επέκταση, βελτίωση και εκσυγχρονισμό αρδευτικών δικτύων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

2 Min Read

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε την ένταξη τεσσάρων (4) νέων έργων για επέκταση, βελτίωση  και εκσυγχρονισμό αρδευτικών δικτύων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού 6.642.220 ευρώ, στη Δράση 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του Μέτρου 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, του οποίου η διαχείριση έχει εκχωρηθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ).

Πρόκειται για τις Πράξεις:

- Advertisement -
Α/Α Τίτλος Πράξης Δικαιούχος Συνολικός Προϋπολογισμός  (€)

(Συνολική Δημόσια Δαπάνη)

1 Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού αρδευτικού δικτύου Βελβεντού Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕ Κοζάνης) 1.042.220
2 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου Σερβίων Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕ Κοζάνης) 2.200.000
3 Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Λευκάρων του Δήμου Σερβίων Δήμος Σερβίων 1.200.000
4 Εκσυγχρονισμός και επέκταση συλλογικών αρδευτικών δικτύων Κορησού – Λιθιάς Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕ Καστοριάς) 2.200.000
ΣΥΝΟΛΟ 6.642.220  

Το Μάρτιο του 2020 είχε ενταχθεί ακόμα ένα σημαντικό έργο στον τομέα της άρδευσης. Πρόκειται για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου Αρδευτικού Καρπερού – Δήμητρας του Δήμου Δεσκάτης, προϋπολογισμού 2.180.000 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης που έχει διατεθεί έως τώρα για την αναβάθμιση των συστημάτων άρδευσης της Περιφέρειας στα 8.822.220 ευρώ.

Οι Πράξεις αυτές έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τη μείωση της κατανάλωσης νερού από πρωτογενείς υδατικούς πόρους και να συμβάλλουν στην προσαρμογή της γεωργικής παραγωγής στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με την επέκταση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου και θα υλοποιηθούν με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και Εθνικών Πόρων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Πράξεις που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, των οποίων η διαχείριση έχει εκχωρηθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ενότητα των Εκχωρήσεων στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ, στη διεύθυνση www.pepdym.gr

Μοιραστείτε την είδηση