Επισκέψεις μελέτης στην Καστοριά και στις Πρέσπες, στο πλαίσιο του έργου EPICAH

2 Min Read


Στο πλαίσιο υλοποίησης του Διαπεριφερειακού έργου EPICAH, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG EUROPE, την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2018 διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, επίσκεψη μελέτης εφαρμογής καλών πρακτικών στην περιοχή των Πρεσπών. Βασικός στόχος της εν λόγω επίσκεψης, ήταν η παρουσίαση των εργαλείων πολιτικής, αλλά και καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν στη διασυνοριακή περιοχή των Πρεσπών στην κατεύθυνση της προστασίας και ανάπτυξης του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής Τους συμμετέχοντες κατά την άφιξή τους στο χωριό Μικρολίμνη υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Πρεσπών κος Παναγιώτης Πασχαλίδης και αφού τους καλωσόρισε, είχε την ευκαιρία να τους ενημερώσει για τις πρωτοβουλίες και τις πολιτικές του Δήμου στον τομέα της προβολής, ανάδειξης και προστασίας του μοναδικού φυσικού οικοσυστήματος των Πρεσπών. Στη συνέχεια στελέχη του Δήμου Πρεσπών, του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και του Οργανισμού Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Πρεσπών Φλώρινας, ξενάγησαν τους επισκέπτες τόσο στο νησί του Αγίου Αχιλλείου, όσο και στον Παραδοσιακό Μύλο του Αγίου Γερμανού Πρεσπών. Κατά την έναρξη η οποία περιλάμβανε πεζοπορίες και ξεναγήσεις από τους υπεύθυνους του Δήμου. Το πρόγραμμα της επίσκεψης ολοκληρώθηκε με την πραγματοποίηση κοινής συνάντησης εργασίας της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του έργου και της Επιτροπής Καθοδήγησης, στην οποία έγινε αποτίμηση και αξιολόγηση των επισκέψεων μελέτης.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ EPICAH Το EPICAH στοχεύει στη βελτίωση των εργαλείων πολιτικής για τη διασυνοριακή προστασία και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω της
ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ εταίρων με σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη στρατηγικών, έργων και δράσεων διασυνοριακής συνεργασίας. Η αμοιβαία μάθηση και εργασία των εταίρων και των εμπλεκομένων μερών θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της πρόκλησης μέσω των προτάσεων νέων τύπων δράσεων στα τρέχοντα διασυνοριακά προγράμματα ή ακόμα με προτάσεις για ένα νέο πλαίσιο των έργων του Interreg για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Με τον τρόπο αυτό οι περιφέρειες θα βελτιώσουν τη διαχείριση της φυσικής και πολιτιστικής τους κληρονομιάς και θα της προσδώσουν αξία μέσω μίας κοινής προσέγγισης για την ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας.

- Advertisement -
Μοιραστείτε την είδηση