Επίσκεψη Κασαπίδη στη Αιανή και ανακοινώσεις για το αρδευτικό της Βόρειας Ζώνης

4 Min Read

Τον σχεδιασμό για την ολοκλήρωση των οριστικών μελετών του αρδευτικού δικτύου της Βόρειας Ζώνη του Πολυφύτου, παρουσίασε την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου στην Αιανή, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης.

Σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε για τον σκοπό αυτό, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε την προτεραιοποίηση των οριστικών μελετών συνολικού προϋπολογισμού 1,36 εκ ευρώ  για το μέρος του δικτύου που θα αρδεύει τα χωράφια με φυσική ροή από το φράγμα του Ιλαρίωνα, τόσο στην πλευρά της Βόρειας Ζώνης, όσο και στην πλευρά του υφιστάμενου μεγάλου αρδευτικού δικτύου των Σερβίων.

- Advertisement -

Συγκεκριμένα κατά την παρουσίαση του σχεδίου που έγινε από το στέλεχος της ΑΝ.ΚΟ κ. Πεκόπουλο Δ. αναλύθηκε ο τρόπος με τον οποίο δύο ξεχωριστοί αγωγοί θα μεταφέρουν νερό με φυσική ροή, ο ένας στον τομέα Γουλών και Ρυμνίου και διασύνδεση με το αρδευτικό των Σερβίων και ο άλλος προς τα αγροκτήματα οικισμού της Βόρειας Ζώνης.

Ειδικά αναφορικά με το αγρόκτημα της Δ.Ε.  Αιανής, πρόκειται να αρδευτούν περί τα 15,0 χιλ στρέμματα γεωργικής γης, ενώ, όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης, θα πρέπει απαραίτητα να προηγηθεί και ο σχετικός αναδασμός που εκκρεμεί εδώ και πολλά χρόνια. Ταυτόχρονα, τόνισε την προτεραιότητα που δίνει η Περιφέρεια στην πραγματοποίηση όλων των αναδασμών που πρέπει να γίνουν  στις περιοχές όπου θα κατασκευαστεί το  αρδευτικό της Βόρειας Ζώνης. Αυτό σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό θα ξεπερνά τις 40,0 χιλ στρέμματα συνολικά και θα εκτείνεται από το αγρόκτημα της Αιανής έως  του Βαθυλάκκου του Δ. Σερβίων.

Όπως επεσήμανε ο κ. Κασαπίδης, το έργο του αρδευτικού της Βόρειας Ζώνης είναι μεγάλης σημασίας για την ευρύτερη περιοχή. Θα συνοδεύεται από σχέδιο ολοκληρωμένης αγροτικής ανάπτυξης  με νέες προτεινόμενες καλλιέργειες και ολοκληρωμένα καθετοποιημένα παραγωγικά συστήματα. Στόχος η δημιουργία πολλών εκατοντάδων νέων θέσεων εργασίας μέσω της παραγωγής τελικών επώνυμων πιστοποιημένων  αγροδιατροφικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Το ίδιο μοντέλο, τόνισε ο κ. Περιφερειάρχης ότι θα ακολουθείται σε όλα τα αρδευτικά δίκτυα της Δυτικής Μακεδονίας.

Στη συνέχεια, έγινε σύντομη αναφορά στη διασύνδεση και του αρδευτικού των Σερβίων με αγωγό μεταφοράς νερού με φυσική ροή από το φράγμα Ιλαρίωνα. Όπως τονίστηκε, είναι τεχνικά εφικτή η πιο πάνω διασύνδεση, μετά από αύξηση κατά 420,0 χιλ ευρώ της συνολικής δαπάνης του έργου και με δυνατότητα κάλυψης άνω του 50% των αναγκών σε νερό άρδευσης του αρδευτικού δικτύου Σερβίων των 25,0 χιλ στρεμμάτων.

Ταυτόχρονα επιτυγχάνεται και μείωση της ενεργειακής δαπάνης της λειτουργίας του μεγάλου αυτού αρδευτικού δικτύου σε ποσοστό άνω του 20%.

Με το σχεδιασμό αυτό, τόνισε ο Περιφερειάρχης, επιδιώκεται να ολοκληρωθούν οι οριστικές μελέτες της πρώτης φάσης εντός του 2022 και να προχωρήσουν άμεσα οι δημοπρατήσεις και εντάξεις των σημαντικών αυτών αναπτυξιακών έργων την ίδια χρονιά.

Όπως υπογράμμισε με έμφαση ο κ. Κασαπίδης, στρατηγικός στόχος της Περιφέρειας είναι η γρήγορη υλοποίηση όλων των σημαντικών έργων βασικής υποδομής στον πρωτογενή τομέα σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία, που θα έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και πολλά χρόνια.

Βασική επιδίωξη της Περιφερειακής Αρχής αποτελεί η βελτίωση των συνθηκών εργασίας  των γεωργών και των κτηνοτρόφων και η βελτίωση του εισοδήματός τους μέσω της αύξησης της παραγωγής και της παραγωγικότητας των γεωργοκτηνοτροφικών τους εκμεταλλεύσεων.

Στρατηγικός στόχος σύμφωνα με τον κ. Κασαπίδη είναι η μείωση του κόστους παραγωγής μέσω της μείωσης του κόστους άρδευσης, έως και μηδενισμού αυτού. Είναι εφικτό με την παράλληλη ανάπτυξη υποδομών  ΑΠΕ για την παραγωγή ρεύματος από την Ενεργειακή Κοινότητα όλων των ΤΟΕΒ της Δυτικής Μακεδονίας  που ήδη συστάθηκε με πρωτοβουλία της Περιφέρειας.

Έτσι θα εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα  των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ενώ επιδιώκεται και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τελικών παραγόμενων προϊόντων με την ενσωμάτωση  σ’ αυτά όλης της σύγχρονης τεχνογνωσίας και καινοτομίας που προσφέρεται από την επιστήμη και απαιτεί η αγορά σήμερα.

Μοιραστείτε την είδηση