Επίσκεψη του ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας στη ΔΕΗ για ενημέρωση για την κατολίσθηση στο Ορυχείο Αμυνταίου

3 Min Read

Κλιμάκιο του ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποίησε επίσκεψη στην ΔΕΗ ΑΕ και συγκεκριμένα στην Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας καθώς και στον Κλάδο Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου και ενημερώθηκε σχετικά με τα γεγονότα που αφορούν στην κατολίσθηση στο Ορυχείο Αμυνταίου καθώς και την υφιστάμενη κατάσταση.

Σημαντικό στοιχείο που προέκυψε από την ενημέρωσή μας είναι ότι η ΔΕΗ ΑΕ, από την έναρξη των γεωλογικών φαινομένων, παρακολουθούσε την εξέλιξή τους και είχε προβεί στην έγκαιρη διακοπή της λειτουργίας του ορυχείου καθώς και σε απομάκρυνση κυριών στοιχείων του εξοπλισμού για την διασφάλισή του. Αποτέλεσμα αυτών ήταν ότι διασφαλίσθηκε η ασφάλεια των εργαζομένων ενώ παράλληλα περιορίσθηκαν οι υλικές ζημιές στον εξοπλισμό παρά το μέγεθος της κατολίσθησης.

- Advertisement -

Λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα των παραγόντων που συνετέλεσαν στην κατολίσθηση στο ορυχείο, όπως αυτοί εκτέθηκαν από τις μέχρι σήμερα ενδείξεις και εκτιμήσεις, το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας θεωρεί ότι τα αίτια και οι μηχανισμοί που οδήγησαν στην πρωτόγνωρη, από πλευράς μεγέθους, μετακίνηση εδαφών πρέπει να αποτελέσουν πεδίο διερεύνησης από ειδικούς επιστήμονες και τεχνικούς. Για τον λόγο αυτό η ΔΕΗ ΑΕ έχει δρομολογήσει την διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος, ορίζοντας σχετική επιτροπή, καθώς και το ΥΠΕΝ των οποίων τα αποτελέσματα αναμένουμε. Οι τοποθετήσεις μη ειδικών με το αντικείμενο όχι μόνο δεν βοηθούν στην διερεύνηση αλλά δύναται να οδηγήσουν και σε στρεβλή παρουσίαση των γεγονότων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση μας που είχαμε από τα αρμόδια στελέχη της ΔΕΗ ΑΕ, η εκτίμηση της ζημίας που υπέστη το Ορυχείο Αμυνταίου καθώς και οι δυνατότητες αποκατάστασης του είναι σε εξέλιξη.

Τέλος, όσον αφορά την λειτουργία του ΑΗΣ Αμυνταίου, θα συνεχιστεί η τροφοδοσία του από το Ορυχείο Αμυνταίου για τη συνέχιση της λειτουργίας των μονάδων του ΑΗΣ Αμυνταίου, υπό το καθεστώς του περιορισμού ωρών λειτουργίας λόγω περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, το οποίο πρέπει και να αντιμετωπιστεί ανεξαρτήτως του πρόσφατου συμβάντος.

Ζητούμενο για το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας είναι η επόμενη μέρα για το ορυχείο Αμυνταίου και η τροφοδοσία του ΑΗΣ. Η λειτουργία τους θα πρέπει είναι ο στόχος και σε αυτήν την κατεύθυνση πρέπει όλοι να συνεισφέρουν για τη βέλτιστη αξιοποίηση του απολήψιμου κοιτάσματος και τη διερεύνηση των αιτιών ιδιαίτερα ως προς τους παράγοντες που προκάλεσαν το πρωτοφανές σε έκταση φαινόμενο.

Αναφορικά με τις μετεγκαταστάσεις των Αναργύρων και της Ακρινής οι θέσεις του ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας είναι ξεκάθαρες δεδομένου ότι πρέπει να υπάρχει συνέχεια στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των ήδη συμφωνημένων από το 2011 δράσεων μεταξύ Τοπικής Κοινωνίας, ΔΕΗ και Πολιτείας και αναμένουμε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησή τους καθώς και τον τρόπο χρηματοδότησής τους ο οποίος πρέπει να είναι με σαφήνεια αποτυπωμένος.

Μοιραστείτε την είδηση