Επιστολή του Σωματείου Συνταξιούχων ΔΕΗ Δυτικής Μακεδονίας προς τον Πρωθυ-πουργό

1 Min Read

Κύριε Πρωθυπουργέ
Καταγγέλλουμε τον κ. Τάσο Πετρόπουλο Υφυπουργό, αρμόδιο για θέματα κοινωνικών Ασφαλίσεων, για ασυνέπεια λόγων και έργων. Δημόσια δεσμεύτηκε για την επιστροφή των παράνομων κρατήσεων υπέρ κλάδου υγείας, στην κύρια και επι-κουρική σύνταξη από 1-1-12 έως 30-6-16. Έδωσε εντολή στον ΕΦΚΑ (Ενιαίος Φο-ρέας Κοινωνικής Ασφάλισης) να επισπεύσουν τις διαδικασίες ώστε να επιστραφούν τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά, με τις συντάξεις του Δεκεμβρίου. Ο υποδιοι-κητής του ΕΦΚΑ κ. Δημ. Τσακίρης στον Αντένα δήλωσε κατηγορηματικά ότι τα λε-φτά υπάρχουν και η πληρωμή θα γίνει στις 29-11-17. Η οικονομική υπηρεσία ΤΑΠ/ΔΕΗ (Δ/νση Πληροφορικής ΔΕΗ ΑΕ) δηλώνει ότι είναι έτοιμη για την καταβο-λή, περιμένοντας Κυβερνητική εντολή. Ο κ Υφυπουργός όμως ανασκευάζει δηλώνο-ντας το μελετάμε, θα δούμε κλπ. Κύριε Πρωθυπουργέ οι χιλιάδες συνταξιούχοι ζητά-νε την δυναμική παρέμβασή Σας για την διευθέτηση του ζητήματος, ενόψει των εορ-τών για να δώσουν κανένα δωράκι στα εγγόνια τους.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων
Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

- Advertisement -

Διονύσιος Κοτζαΐτσης Ο Γεν. Γραμματέας

Αστέριος Καράτζιας

Μοιραστείτε την είδηση