Επιστολή του Ν. Χουντή προς τον Επίτροπο Περιβάλλοντος για τη μετεγκατάσταση του οικισμού Ακρινής Κοζάνης λόγω του λιγνιτωρυχείου της ΔΕΗ

5 Min Read

Επιστολή προς τον Επίτροπο Περιβάλλοντος, Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας, Karmenu Vella, απέστειλε, σήμερα, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Λαϊκή Ενότητα – Μέτωπο Ανατροπής, Νίκος Χουντής, θέτοντας το θέμα της δίκαιης και αναγκαίας μετεγκατάστασης του οικισμού Ακρινής, Κοζάνης, που πλήττεται για χρόνια από τη δραστηριότητα της ΔΕΗ.
Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής στην επιστολή του ενημερώνει τον Επίτροπο για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχει η δραστηριότητα της ΔΕΗ στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Ακρινής, του Αγίου Δημητρίου, του Ρυακίου και της Κοιλάδας, του Δήμου Κοζάνης, τόσο στον αέρα, με τη μεταφορά μικροσωματιδίων, όσο και στα ύδατα, στα οποία έχουν βρεθεί υψηλές συγκεντρώσεις χρωμίου.
Στη συνέχεια της επιστολής του, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής της ΛΑΕ-Μέτωπο Ανατροπής, σημειώνει ότι, σύμφωνα με έρευνα του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ, διαπιστώθηκε πως η απόθεση τέφρας από την καύση του λιγνίτη έχει ως συνέπεια «…τη διαφυγή, διασπορά, κατείσδυση στο υπέδαφος τέφρας από την καύση του λιγνίτη, η οποία είναι εμπλουτισμένη με χρώμιο, αλλά και εμφανίζει έντονη διασπορά λόγω του ανέμου και κατείσδυση με την επίδραση των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων τόσο επιφανειακά, όσο και εντός των γεωλογικών σχηματισμών».
Καταλήγοντας στην επιστολή του, ο Νίκος Χουντής ζητά από τον Επίτροπο να λάβει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, όσον αφορά στην επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα από τις εναποθέσεις τέφρας στο λιγνιτωρυχείο της περιοχής, καθώς επίσης, να λάβει μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η απόφαση για μετεγκατάσταση του οικισμού Ακρινής, όπως άλλωστε προβλέπει και το άρθρο 28, του νόμου 3937/2011.
Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή:
Προς τον Επίτροπο Περιβάλλοντος, Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας
Αγαπητέ κύριε Karmenu Vella,
Για δεκαετίες οι περιοχές της Ακρινής, του Αγίου Δημητρίου, του Ρυακίου και της Κοιλάδας, του Δήμου Κοζάνης, Δυτικής Μακεδονίας, έρχονται αντιμέτωποι με τις περιβαλλοντικές συνέπειες της εξορυκτικής δραστηριότητας της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.).
Πιο συγκεκριμένα, η ΔΕΗ εκμεταλλεύεται τα κοιτάσματα λιγνίτη που έχουν βρεθεί στο υπέδαφος των περιοχών αυτών, με σκοπό την παροχή πρώτης ύλης προς τον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό (ΑΗΣ) Αγίου Δημητρίου, για την παραγωγή ενέργειας. Κατά την καύση του λιγνίτη στον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου προκύπτει ως υποπροϊόν, τέφρα, η οποία μεταφέρεται, μέσω ανοιχτών τροχιοδρόμων, πίσω στα λιγνιτωρυχεία όπου αναμειγνύεται με άγονα υλικά και θάβεται, εκ νέου.
Η δραστηριότητα αυτή της ΔΕΗ έχει ως συνέπεια την μόλυνση του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα τον εμπλουτισμό των υδάτων της περιοχής με χρώμιο, που αποτελεί ένα από τα πιο τοξικά και επικίνδυνα μέταλλα. Σύμφωνα, μάλιστα, με μελέτη του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε ότι η απόθεση τέφρας από την καύση του λιγνίτη έχει ως συνέπεια «…τη διαφυγή, διασπορά, κατείσδυση στο υπέδαφος τέφρας από την καύση του λιγνίτη, η οποία είναι εμπλουτισμένη με χρώμιο, αλλά και εμφανίζει έντονη διασπορά λόγω του ανέμου και κατείσδυση με την επίδραση των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων τόσο επιφανειακά, όσο και εντός των γεωλογικών σχηματισμών».
Η κατάσταση αυτή είναι άκρως επικίνδυνη για τη ζωή των κατοίκων και οφείλει, τόσο η ΔΕΗ, όσο και οι ελληνικές αρχές να πράξουν άμεσα τα δέοντα ώστε να διορθωθεί η επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα από την εναπόθεση τέφρας στα λιγνιτωρυχεία.
Οι κάτοικοι των περιοχών ζουν καθημερινά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εξορυκτικής δραστηριότητας της ΔΕΗ, που πολλές φορές έχει γίνει αντικείμενο ερευνών, αλλά και προστίμων από τις τοπικές αρχές, λόγω παραβίασης των περιβαλλοντικών όρων και της εθνικής νομοθεσίας.
Μάλιστα, το 2011, με τον νόμο 3937/2011, η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να αναλάβει μέρος του κόστους μετεγκατάστασης του οικισμού Ακρινής του Νομού Κοζάνης που «γειτνιάζουν με ορυχεία και με εδάφη που διαθέτουν λιγνιτοφόρα κοιτάσματα, καθώς και με χώρους εκτεταμένων αποθέσεων, λόγω της δραστηριότητας της ΔΕΗ Α.Ε.», υποχρέωση που μέχρι σήμερα αρνείται να αναλάβει η εν λόγω εταιρεία.
Με δεδομένο ότι οι ζωές των κατοίκων των περιοχών που αναφέρονται στην επιστολή μου, έχουν επιβαρυνθεί και συνεχίζουν να επιβαρύνονται σημαντικά από την δραστηριότητα της ΔΕΗ, που πολλές φορές υπερβαίνει τα νόμιμα όρια που θέτει η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, σας ζητώ να λάβετε όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και μέτρα, τόσο όσον αφορά την επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα από τις εναποθέσεις τέφρας στο λιγνιτωρυχείο της περιοχής, όσο και για την αναγκαία και δίκαιη μετεγκατάσταση των οικισμών Ακρινής και Αναργύρων.
Με εκτίμηση,
Νίκος Χουντής

Μοιραστείτε την είδηση