Επιστολή του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την άδικη μείωση του ποσοστού επί των εσόδων των πλειστηριασμών εμπορίας αερίων του θερμοκηπίου

4 Min Read

Την αποκατάσταση της άδικης μείωσης του ποσοστού επί των εσόδων των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, που διατίθενται μέσω  του προγράμματος  του Πράσινου Ταμείου προς τις Π.Ε Κοζάνης, Φλώρινας και το Δήμο Μεγαλόπολης, ζητά με σχετική επιστολή του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης.

Με αφορμή την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης από τον πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Χατζηδάκη στις 31/12/2020, ο κ. Κασαπίδης εξέφρασε την έντονη διαφωνία του και την ανησυχία του για την απόφαση αυτή, ζητώντας από το νέο Υπουργό κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα να αποκαταστήσει αυτήν την αδικία για τη Δυτική Μακεδονία και το Δήμο Μεγαλόπολης.

- Advertisement -

Παρακάτω επισυνάπτεται πλήρες το κείμενο της επιστολής του κ. Κασαπίδη προς τον κ. Σκρέκα.

Με   την      υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/126440/2480 (ΦΕΚ5901/Β/31-12-2020)

απόφαση που αφορά στον τρόπο κατανομής των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2020, το ποσοστό των εσόδων των πλειστηριασμών που διατίθεται στο Πράσινο Ταμείο, μειώθηκε από το έξι τοις εκατό (6%) στο μόλις ένα τοις εκατό (1%).

Όπως ήδη γνωρίζετε, το σύνολο του ποσού που προέκυπτε από το παραπάνω ποσοστό, διετίθετο μέσω σχετικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου (απόφαση υπ’ αριθμ. 181.7/27.05.2020 (ΑΔΑ: 9ΣΑ746Ψ844-2ΟΜ)), για τη χρηματοδότηση των απαιτούμενων δράσεων και παρεμβάσεων, καθώς και τα σχετικά έργα για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος. Σκοπός του προγράμματος, είναι να καταστεί δυνατή η ενίσχυση και η σταδιακή διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών και η δημιουργία θέσεων εργασίας στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας, δεδομένου του εθνικού στόχου της πλήρους Απολιγνιτοποίησης έως το 2028 και της επίδρασης που θα έχει η επίτευξή του στην οικονομική δραστηριότητα των προαναφερθεισών περιοχών. Περιοχές οι οποίες έχουν σημαντικό βαθμό εξάρτησης από τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη.

Το συνολικό ποσό, βάσει της ανωτέρω σχετικής εγκριτικής απόφασης του Πράσινου Ταμείου, ανερχόταν συνολικά στα 31.412.033,10 €.

Γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω, ότι η έκδοση της Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για μείωση του ποσοστού στο 1%, προκάλεσε έντονη ανησυχία και το αίσθημα της αδικίας στη Δυτική Μακεδονία.

Με δεδομένο δε το γεγονός ότι οι εκπομπές αερίων βαίνουν συνεχώς μειούμενες από έτος σε έτος, η μείωση του συνολικού ποσού που θα διατίθεται μελλοντικά στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προβλέπεται να είναι διαρκώς μειούμενη.

 

Τα χρήματα αυτά η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σχεδίαζε και προέβλεπε να τα αξιοποιήσει κυρίως για αναπτυξιακούς σκοπούς, διαμορφώνοντας το κατάλληλο περιβάλλον έως ότου τεθεί σε εφαρμογή το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης κατά το 2023.

Μέχρι τότε, τα ποσά αυτά, μέσω του Πράσινου Ταμείου, θεωρούνται απολύτως αναγκαία για τις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και τον Δήμο Μεγαλόπολης.

Κύριε Υπουργέ, οποιαδήποτε μείωση του ανωτέρω ποσού ή αντίστοιχων ποσών που κατευθύνονται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας τη δεδομένη χρονική στιγμή, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει αποδεκτή, καθώς οι επιπτώσεις της στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και στην προοπτική Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης θα είναι εξαιρετικά επιζήμιες.

Παρακαλούμε, λαμβάνοντας υπόψιν το ενδιαφέρον και τις ευαισθησίες σας για την περιοχή μας, για τις δικές σας άμεσες ενέργειες, με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη και την στήριξη της περιοχής που βρίσκετε στην πιο κρίσιμη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας της και χρειάζεται όσο ποτέ την κρατική αρωγή και μέριμνα.

O Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιος Κασαπίδης

 

Μοιραστείτε την είδηση