Φορολογική ενημέρωση: Επιστροφές φόρου εισοδήματος και συμψηφισμοί

4 Min Read

Θέμα συζήτησης έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες οι επιστροφές του φόρου εισοδήματος και οι συμψηφισμοί. Το έργο είναι γνωστό και το έχουμε ξαναδεί με το φινάλε του να είναι πάντα εις βάρος των φορολογουμένων, οι οποίοι δεν βλέπουν τις επιστροφές να μπαίνουν στους λογαριασμούς τους ή, αν μπαίνουν, αυτό γίνεται μετά κόπων και βασάνων.
Ας ρίξουμε μία ματιά τι αναφέρει ο νόμος 4174/2013 για τις επιστροφές:
• Εάν ο φορολογούμενος δικαιούται επιστροφή φόρου, η Φορολογική Διοίκηση, αφού συμψηφίσει τους οφειλόμενους από τον φορολογούμενο φόρο με το ποσό προς επιστροφή, προβαίνει στην επιστροφή της τυχόν προκύπτουσας διαφοράς.
• Το επιστρεπτέο ποσό καταβάλλεται στον φορολογούμενο εντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή έγγραφου αιτήματος του φορολογουμένου, εκτός εάν προβλέπεται μικρότερο χρονικό διάστημα από άλλη διάταξη της φορολογικής νομοθεσίας. Ειδικά για αιτήματα επιστροφής ΦΠΑ από υποκειμένους μη εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας, η Φορολογική Διοίκηση αποφαίνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, εκτός εάν απαιτείται η προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων οπότε η ως άνω προθεσμία παρατείνεται μέχρι οκτώ (8) μήνες.
• Με έγγραφη δήλωση που περιλαμβάνεται στην αίτηση επιστροφής του φορολογουμένου, το επιστρεπτέο ποσό παρακρατείτε με σκοπό το συμψηφισμό του με μελλοντικές οφειλές του φορολογουμένου.
Μετά το πέρας των δηλώσεων, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, θα εκδοθεί ο ΕΝΦΙΑ. Αφού δεν θα έχει περάσει η περίοδος των 90 ημερών δεν πρόκειται να έχει ολοκληρωθεί καμία επιστροφή και η τύχη της θα είναι να ολοκληρωθεί αφού συμψηφιστεί με τον ΕΝΦΙΑ.
Φυσικά ο συμψηφισμός θα είναι για όλο το ποσό και όχι μόνο για το ποσό που είναι ληξιπρόθεσμο, ασχέτως με το αν ο νόμος δίνει την δυνατότητα ο φόρος να καταβληθεί σε δόσεις.
Η διαδικασία θα μπορούσε να είναι απλή, εάν προβλεπόταν η δυνατότητα στο φορολογούμενο να προβεί στον συμψηφισμό δίνοντας μία εντολή μέσω taxis. Αντ’ αυτού, όμως, για να ολοκληρωθεί, ο φορολογούμενος θα πρέπει να πάει στην εφορία να κάνει αίτηση στο αρμόδιο τμήμα, να βρεθεί το έντυπο εντολής επιστροφής (ΤΑΦΕ ), να εκδοθεί το διπλότυπο συμψηφισμού και αφού δοθεί στο ταμείο, να ολοκληρωθεί ο συμψηφισμός.
Φυσικά η διαδικασία δυσκολεύει ακόμα περισσότερο, εάν για την ολοκλήρωση της επιστροφής θα πρέπει να γίνει έλεγχος από την εφορία, αφού μπορούν να χαθούν πολλές εργατοώρες μόνο για να ολοκληρωθεί το γραφειοκρατικό κομμάτι του θέματος, που η νέα του μορφή είναι ηλεκτρονική.
Μελετώντας τα προαναφερόμενα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, αν δεν διορθωθούν οι παθογένειες του παρελθόντος, δεν πρόκειται να μπούμε σε σειρά, σειρά η οποία είναι απαραίτητο να βρεθεί, εάν θέλουμε σαν κράτος σοβαρά να προσελκύσουμε επιχειρήσεις και σοβαρούς επενδυτές. Από την άλλη, η σωστή φορολογική συνείδηση για να δημιουργηθεί πρέπει να ξεκινήσει από το ίδιο το κράτος, το οποίο θα πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη.
Η επιλογή και ανάπτυξη των θεμάτων γίνεται από το λογιστικό γραφείο των Κωτούλα Αργυρώς και Κωτούλα Αλέξη

Μοιραστείτε την είδηση