Επιστροφή Δημοτικών Τελών Επιχειρήσεων έτους 2021

1 Min Read
young man holding pen for fill out the document and take note to calculate business data, taxes, bills payment, Start up counting finance.accounting, statistics, and analytic research concept

Ο Δήμος Κοζάνης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους,  ότι σύμφωνα με την αριθ. 365/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οι επιχειρήσεις οι οποίες διέκοψαν ή ανέστειλαν τη λειτουργία τους με απόφαση Δημόσιας Αρχής, κατά την εφαρμογή των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωναϊού Covid-19, βάσει των ΚΑΔ που αποφάσισε το Υπουργείο Οικονομικών, θα τύχουν απαλλαγής και επιστροφής των καταβληθέντων δημοτικών τους τελών έτους 2021, για το χρονικό διάστημα αναφοράς.

Προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι του μέτρου, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου ή ηλεκτρονικά στη Δ/νση: [email protected], με τα παρακάτω αναφερόμενα  δικαιολογητικά:

- Advertisement -

 

  • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία του Δήμου)
  • Βεβαίωση ΚΑΔ επιχείρησης μέσω TAXIS (προσωποποιημένη πληροφόρηση)
  • Υπεύθυνη Δήλωση στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» αναστολής δραστηριότητας με εντολή Δημόσιας Αρχής,  βάσει ΚΑΔ Υπουργείου Οικονομικών.
  • Αντίγραφο (1ης σελίδας) Τραπεζικού Λογαριασμού  (βιβλιάριο) με ευκρινή τον αριθμό ΙΒΑΝ.
  • Αντίγραφα εξοφλημένων λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος της επιχείρησης για το διάστημα αναφοράς.

Σε περίπτωση που ο μετρητής της ΔΕΗ δεν είναι στο όνομα του αιτούντος δικαιούχου, απαιτείται η κατάθεση  αντιγράφου Δήλωσης (Ε1)  Φορολογικού έτους 2020 & Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.

 

Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών έως:    31 Μαρτίου  2 0 2 2

Μοιραστείτε την είδηση