Επιτέλους μελέτη για το έργο αντιμετώπισης των κατολισθήσεων στον δρόμο Βελβεντό – Καταφύγι

2 Min Read

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την αναθεώρηση του προϋπολογισμού

Την έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης για το έργο της αποκατάστασης των κατολισθήσεων στον δρόμο Βελβεντού – Καταφυγίου ενέκρινε στην τελευταία της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται για ένα έργο που χρονίζει και κρατάει κλειστό τον συγκεκριμένο δρόμο αφού λόγω των κατολισθήσεων εδώ και χρόνια δεν μπορεί να περάσει όχημα και η επικοινωνία του χωριού με το Βελβεντό γίνεται από εναλλακτική διαδρομή.

Η επικαιροποιημένη μελέτη που εγκρίθηκε έχει κόστος 800.000 € με ΦΠΑ ενώ η προηγούμενη είχε κόστος 300.000 €. Η μελέτη των 300 χιλιάδων ευρώ είχε αρχικά προβλεφθεί να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ΕΑΠ 2014-2021 όμως λόγω του ότι αυτό δεν κατέστη δυνατό, στις 13 Δεκεμβρίου 2023 η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Κοζάνης ζήτησε την συμπληρωματική χρηματοδότηση του έργου, δηλαδή αύξηση χρηματοδότησης από 300.000,00 € στο ποσό των 800.000,00 €

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της τροποποίησης λόγω ανάγκης συμπληρωματικής χρηματοδότησης. Τα συμβατικά-οικονομικά τεύχη της παραπάνω μελέτης που συντάχτηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Κοζάνης περιλαμβάνουν τον Προϋπολογισμό και την Τεχνική Περιγραφή, την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και το Περιγραφικό Τιμολόγιο της μελέτης, το τεύχος της γεωτεχνικής έρευνας και την γεωτεχνική μελέτη του έργου καθώς και τα σχέδια εφαρμογής.

Μοιραστείτε την είδηση