Επίτροπος Elisa Ferreira: Η Δυτ. Μακεδονία επιλέξιμη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης

2 Min Read

Απάντηση στην ερώτηση του αντιπροέδρου της Κ.Ο του ΕΛΚ και επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας της ΝΔ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Βαγγέλη Μεϊμαράκη για τη δίκαιη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στη μεταλιγνιτική εποχή, έστειλε η επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, Elisa Ferreira.
Στην απάντησή της αναφέρεται στο επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal) και πιο συγκεκριμένα στον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης (Just Transition Fund), ο οποίος θα κινητοποιήσει 100 δισ. ευρώ ώστε να παρασχεθεί εξατομικευμένη στήριξη στις περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο από τη μετάβαση και διαθέτουν λιγότερες ικανότητες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν εξαιτίας του εν λόγω αντίκτυπου.
Συγκεκριμένα για τη Δυτική Μακεδονία, τονίζεται ότι είναι μία από τις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες που θα αντιμετωπίσει τις σοβαρότερες προκλήσεις και γι’ αυτό είναι επιλέξιμη για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Ως εκ τούτου, δηλώνει ότι σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα και κατόπιν διαβουλεύσεων με τους περιφερειακούς και εθνικούς ενδιαφερόμενους φορείς, η Επιτροπή θα παράσχει στις ελληνικές αρχές σχέδιο χάρτη πορείας για τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της οικονομικής και ενεργειακής μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο θα μπορούσε να ενσωματωθεί στο ελληνικό εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης.
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μεϊμαράκης στην ερώτησή του, στο πλαίσιο των πολιτικών του Green Deal και με δεδομένο ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας βασίζεται στην παραγωγή λιγνίτη, που αποφέρει 2-2,5 δις ευρώ τζίρο, το 45% του ΑΕΠ της περιοχής, προσφέροντας δυνητικά 25.000 θέσεις εργασίας, ρωτούσε την Επιτροπή:
1. Πώς θα μπορέσει το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, υπό την παρούσα προβλεπόμενη
χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, να συνεισφέρει ουσιαστικά και έγκαιρα στην Δυτική Μακεδονία, οι πολίτες της οποίας έχουν ήδη πληγεί από την απολιγνιτοποίηση;
2. Δεδομένου ότι η παραγωγή λιγνίτη αποτελεί σχεδόν το 50% του ΑΕΠ της περιοχής, με ποιους τρόπους θα ληφθεί υπόψη η δυσανάλογη επίδραση που θα έχει η πράσινη μετάβαση στην περιοχή, ώστε να χρηματοδοτηθεί κατάλληλα;
3. Είναι διατεθειμένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρηματοδοτήσει ένα νέο πράσινο βιώσιμο αναπτυξιακό πρόγραμμα για την περιοχή;

Μοιραστείτε την είδηση