Επιβάλλεται να επενδυθούν πόροι στη Δυτική Μακεδονία. Toυ Θεόδωρου Καρυπίδη

5 Min Read

Από την ώρα που αναλάβαμε την περιφερειακή αρχή δώσαμε ουσία και περιεχόμενο σε μια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων. Αξιοποιήσαμε το ανθρώπινο δυναμικό και τις υποδομές μας, κυνηγήσαμε τις προοπτικές που ανοίγονται μέσα από τις διακρατικές συμφωνίες, ώστε να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο και να διορθώσουμε τις λάθος διαδρομές.
Σήμερα βρισκόμαστε στην αναζήτηση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου για την περιφέρειά μας, στη βάση της ισορροπίας. Οι πρωτοβουλίες μας πρέπει να:
-Έχουν επίκεντρο τον άνθρωπο και την ανάπτυξή του
-Να είναι διάφανες
-Να είναι αξιόπιστες
Μέσα από κάθετες πολιτικές, με την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και την αντιμετώπιση των αδυναμιών μας για να απελευθερωθεί η δυναμική της Περιφέρειάς μας.
Η μονοκαλλιέργεια της απασχόλησης στον κλάδο της γούνας και της ενέργειας αποστέρησε την επιχειρηματική δυναμική των άλλων τομέων της οικονομίας και με δεδομένο ότι οι όροι της αγοράς δεν μπορούν να διαμορφωθούν από τις δυνάμεις της Περιφέρειας, η οικονομία της είναι εύθραυστη και μη ελεγχόμενη.
Η ανησυχία μας αυτή εντείνεται ειδικά για τον λιγνιτικό – ενεργειακό άξονα όπου, λόγω των εξορυκτικών δραστηριοτήτων, παρατηρούνται κοσμογονικές αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον που αλλοιώνουν το τοπίο και τις χρήσεις, επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα και της αποστερούν τα υπόγεια νερά.
Μεγάλες εκτάσεις γόνιμης γης μετατρέπονται σε ορυχεία, βίαιες αλλαγές του ανάγλυφου συνοδεύονται από σημαντικές καταστροφές ενώ παρατηρούνται και άλλες αλλαγές σε έκταση περίπου 230.000 στρεμμάτων.
Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την απόφαση του Παρισιού (τέθηκε σε εφαρμογή το Νοέμβριο 2016) για μετάβαση σε παραγωγή ενέργειας χαμηλών ρύπων, η Δυτική Μακεδονία και ειδικότερα ο λιγνιτικός άξονας Κοζάνη – Πτολεμαΐδα – Αμύνταιο – Φλώρινα εισέρχεται σε μία νέα περίοδο μείωσης των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση το λιγνίτη, με αναμενόμενη συνέπεια την πίεση στην απασχόληση.
Η στροφή στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) καθώς και η δρομολογηθείσα δημιουργία της Μονάδας Πτολεμαΐδα 5 δεν μπορούν, από μόνες τους, να αντισταθμίσουν την απώλεια των θέσεων εργασίας και εισοδήματος και μάλιστα σε καθεστώς μειωμένων πόρων από το ΕΣΠΑ.
Η ισχυρή επίδραση της λιγνιτικής βιομηχανίας τόσο στην οικονομία όσο και στην αγορά εργασίας της Δυτικής Μακεδονίας δημιουργούν συνθήκες μονοκαλλιέργειας οι οποίες, χωρίς τη λήψη άμεσων μέτρων, θα εξελιχθούν σε μη αναστρέψιμη αναπτυξιακή παθογένεια για την ευρύτερη περιοχή.
Επομένως η Δυτική Μακεδονία θα πρέπει να τύχει της προσοχής της Πολιτείας και να επενδυθούν πόροι που θα δώσουν υπεραξία στα θετικά της χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα θα πρέπει να σχεδιαστεί η επόμενη περίοδος ανάπτυξής της κατά φάσεις και με ρεαλιστικούς στόχους.
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των νέων κοινοτικών πολιτικών στηρίζοντας την πρωτοβουλία του Δήμου Κοζάνης και του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων για τη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας σε συνθήκες χαμηλής λιγνιτικής εξάρτησης, ευελπιστώντας ότι θα τύχει χρηματοδότησης από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και κάθε άλλη πηγή.
Μεταφέρουμε εμπειρίες άλλων κρατών και περιοχών με σκοπό να μετεξελιχθούν σε προσαρμοσμένες τοπικές πολιτικές, σχεδιάσαμε τη μεταλιγνιτική περίοδο για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της μετάβασης και να δημιουργήσουμε προοπτικές ανάπτυξης στη νέα εποχή, συμμετέχουμε ενεργά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στη δημιουργία νέας καινοτόμας γνώσης στα ζητήματα της ενέργειας π.χ. συνυπογράψαμε τη σύμβαση για τις τεχνολογίες υδρογόνου και κυψελών καυσίμων.
Είμαστε δίπλα στους πολίτες των οικισμών που βρίσκονται σε διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και μετεγκατάστασης λόγω των έντονων εξορυκτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή.
Παίρνουμε πρωτοβουλίες για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης με την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ).
Ολοκληρώσαμε και εφαρμόζουμε σταδιακά, πρώτοι στη χώρα, το μεσοπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2015-2019.
Αναλάβαμε, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, την επιχορήγηση 50 επικουρικών γιατρών για την αποτελεσματική στελέχωση των Νοσοκομείων της Περιφέρειάς μας. Εφαρμόσαμε σημαντικές πρωτοβουλίες για υποστήριξη των ασθενέστερων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με πληθώρα δράσεων.
Βρίσκονται σε φάση υλοποίησης οι υποδομές της Πανεπιστημιούπολης στην Κοζάνη και σε φάση προγραμματισμού οι αντίστοιχες στη Φλώρινα.
Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και ευθύνες με αποτέλεσμα, προδιαγράφοντας θετικά αντίστοιχες προτάσεις και αναγκαία έργα για το μέλλον της περιοχής μας.

Μοιραστείτε την είδηση