Έρχεται η Εθνική Στρατηγική για το υδρογόνο

3 Min Read

Πολύ σύντομα, μέχρι το τέλος του μήνα, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, o Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας θα παρουσιάσει την νέα Εθνική Στρατηγική για το Υδρογόνο, ακολουθώντας το «παράδειγμα» μιας σειράς άλλων κρατών-μελών που έχουν πράξει αντίστοιχα το προηγούμενο διάστημα.

Σύμφωνα με το σχέδιο που είχαν δώσει οι επιστήμονες της Επιτροπής που είχε συσταθεί με σκοπό την σύνταξη της στρατηγικής περιλαμβάνει μια σειρά στόχους με ορίζοντα το 2030. Συγκεκριμένα προβλέπει εγχώρια παραγωγή 3.500 GWh υδρογόνου το 2030 από ηλεκτρόλυση, συνολικής ισχύος 750 MW, που θα τροφοδοτείται από ηλεκτροπαραγωγή έργων ΑΠΕ, ισχύος 2 GW (80% φωτοβολταϊκά και 20% αιολικά).

Επιπρόσθετα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, πρόθεση του Υπουργείου, όπως αποτυπώνεται και στο σχέδιο που θα παρουσιάσει, είναι να εισαγάγει μια μεθοδολογία για την διαμόρφωση των όρων και προϋποθέσεων που ως κατάληξη θα έχουν την δημιουργία μιας αγοράς υδρογόνου, δηλαδή την ανάπτυξη ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας που αφορά την παραγωγή, διανομή και κατανάλωση του καυσίμου. Ως εκ τούτου, η στρατηγική θα διακρίνεται από στάδια και «βήματα» με το απαιτούμενο στοιχείο «κλιμάκωσης» στην υλοποίηση, ώστε να καταλήγει σε μια λειτουργική και αποτελεσματική αγορά.

Ειδικότερα, το Σχέδιο Στρατηγικής περιλαμβάνει τέσσερις διακριτές φάσεις – στάδια.

Το πρώτο αφορά την περίοδο 2022-2027, όπου θα υπάρχει αβεβαιότητα στις επενδύσεις, εξαιτίας του υψηλού κόστους. Σε αυτήν την πενταετία θα είναι απαραίτητες οι κρατικές ενισχύσεις για την ανάπτυξη υποδομών. Η δεύτερη φάση αφορά στην περίοδο 2025-2030, οπότε θα αρχίσουν τα πιλοτικά έργα, αλλά και αναβαθμίσεις και προσαρμογή των αγωγών αερίου, σχεδιασμός αποθήκευσης υδρογόνου, με τον ρόλο του κράτους να παραμένει δίνοντας ενισχύσεις και φορολογικά κίνητρα.

Η τρίτη φάση εστιάζει στη δημιουργία της αγοράς στο διάστημα 2027-2035, με τα πρώτα δίκτυα αποκλειστικά υδρογόνου να διευκολύνουν κυρίως τις διασυνοριακές συναλλαγές, ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας αποθήκευσης υδρογόνου κλπ. Η τέταρτη φάση της βιομηχανικής ωρίμανσης αφορά στο διάστημα 2030 – 2045 οπότε αναμένεται ολοκλήρωση και της πανευρωπαϊκής υποδομής υδρογόνου και συνθετικών καυσίμων, μετατροπή μεγάλων τμημάτων των υφιστάμενων δικτύων φυσικού αερίου σε υδρογόνο, αποθηκευτικά συστήματα, συμπίεση και υγροποίηση σε μεσαία και μεγάλη κλίμακα, καθώς και διαλειτουργικότητα του εθνικού με το ευρωπαϊκό σύστημα. Επιπλέον, στη Στρατηγική για το Υδρογόνο προσδιορίζονται οι δυνατότητες ανάπτυξης σε διάφορους τομείς.

Σε αδρές γραμμές αυτές οι δυνατότητες αφορούν τον κλάδο της βιομηχανίας, την τροποποίηση των αγωγών αερίου, οχήματα υδρογόνου στις πόλεις όπως λεωφορεία, ελαφρά φορτηγά διανομής, φορτηγά βαρέως τύπου, ιδιωτικά επιβατικά, τρένα ή και πλοία.

 

Η Εθνική Στρατηγική αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στην περιοχή μας καθώς οι άνθρωποι της Περιφέρειας πιστεύουν πως με τη θεσμοθέτηση του πλαισίου θα τρέξουν γρηγορότερα οι επενδύσεις του υδρογόνου στη Δυτική Μακεδονία.

 

Μοιραστείτε την είδηση