Έρχεται πρόγραμμα ρευστότητας για επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες της Δυτικής Μακεδονίας

1 Min Read

Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης ρευστότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών με την επιχορήγηση ποσοστού των λειτουργικών δαπανών του 2019, αναμένεται μέσω του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας εντός των ημερών, μόλις δοθεί το πράσινο φως από το αρμόδιο Υπουργείο.

Το πρόγραμμα φαίνεται πως είναι παρόμοιο με αυτό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπου εκεί η δράση χρηματοδοτεί το κεφάλαιο κίνησης των επιχειρήσεων με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

- Advertisement -

Πιο συγκεκριμένα επιχορηγεί μια επιχείρηση με ποσό ίσο με το 50% των εξόδων του 2019. Το όριο επιχορήγησης είναι από 5.000 ευρώ κατ’ ελάχιστο έως 50.000 ευρώ μέγιστο. Δηλαδή δεν μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις με έξοδα κάτω από 10.000 ευρώ, ενώ οι επιχειρήσεις με έξοδα πάνω από 100.000 ευρώ θα επιδοτηθούν με 50.000 ευρώ.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα: των αγορών εμπορευμάτων χρήσης, των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης, του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών, του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση και του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές – βιολογικές δραστηριότητες).

 

Μοιραστείτε την είδηση