Έρχονται αλλαγές στους διορισμούς διοικητών νοσοκομείων και ΥΠΕ

3 Min Read

Μέχρι 7.000 ευρώ μπόνους στον ετήσιο μισθό τους

Με γραπτές εξετάσεις μέσω ΑΣΕΠ θα διοριστούν οι νέοι Διοικητές Νοσοκομείων και Υγειονομικών Περιφερειών, έως το τέλος του έτους. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο βρίσκεται ήδη στη Βουλή από το υπουργείο Εσωτερικών. Η όλη διαδικασία αναμένεται να γίνει σε χρόνο εξπρές καθώς προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί εντός δύο μηνών.

- Advertisement -

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που αναμένεται να ψηφιστεί σε λίγες ημέρες, προβλέπει και μπόνους γι’ αυτούς που θα διοριστούν και θα είναι επιτυχημένοι, που θα αντιστοιχεί στο 20% του ετήσιου μισθού τους, που για τους Διοικητές Νοσοκομείων μπορεί να φτάσει και τα 7.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα άρθρα του νομοσχεδίου, οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής Διοικητών Νοσοκομείων και Διοικητών Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) θα πρέπει να πληρώσουν το παράβολο υπέρ των δημοσίων Ταμείων ενώ αντίστοιχο παράβολο θα καταβάλουν κι αν κάνουν ένσταση για την απόρριψή τους.

Η διαδικασία θα ξεκινήσει με τις γραπτές εξετάσεις μέσω ΑΣΕΠ που μπορεί να είναι και πολλαπλής επιλογής (Multiple choice) ή και συνδυαστικά με ερωτο -απαντήσεις. Αν οι υποψήφιοι περάσουν με τον απαιτούμενο βαθμό, τότε θα περάσουν στη δεύτερη φάση που θα ελεγχθούν τα τυπικά τους προσόντα και το εάν αυτά συμπίπτουν με τις απαιτήσεις του νόμου. Δείγμα του τεστ που θα κληθούν να απαντήσουν οι ενδιαφερόμενοι θα αναρτηθεί στη σελίδα του ΑΣΕΠ. Tα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων θα δημοσιοποιηθούν στην ίδια ιστοσελίδα, αλλά δεν θα ταυτοποιείται ο υποψήφιος, καθώς θα αναφέρεται μόνο ο κωδικός αριθμός του.

Η γραπτή εξέταση και οι βαθμοί

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο νομοσχέδιο, για την επιλογή των υποψηφίων για τα όργανα διοίκησης των νομικών προσώπων (Νοσοκομεία- ΥΠΕ), το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) διενεργεί, είτε ταυτόχρονα είτε τμηματικά, γραπτή εξέταση, ηλεκτρονική ή έντυπη, που περιλαμβάνει δοκιμασία διακρίβωσης των δεξιοτήτων των υποψηφίων, οι οποίες σχετίζονται, ενδεικτικά, με τον συλλογισμό, την αποτελεσματικότητα, την ικανότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις θέσεων ευθύνης.

Η δοκιμασία διενεργείται είτε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών ή άλλου είδους κλειστού τύπου ερωτήσεων είτε με συνδυασμό και των δύο.

-Η βαθμολογία της γραπτής εξέτασης ορίζεται σε κλίμακα ένα (1) έως οκτακόσια (800). Η βαθμολογία κάθε υποψηφίου αποστέλλεται αμελλητί από το Α.Σ.Ε.Π. στην αρμόδια επιτροπή επιλογής. Ενστάσεις κατά της βαθμολογίας της γραπτής εξέτασης δεν επιτρέπονται.

Οι ερωτήσεις, τα θέματα και οι απαντήσεις της εξέτασης δεν δημοσιοποιούνται. Παραδείγματα ερωτήσεων που περιλαμβάνονται στη γραπτή εξέταση αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π..

-Τη γραπτή εξέταση διενεργεί Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συγκροτείται στον Α.Σ.Ε.Π. με απόφαση της Ελάσσονος Ολομέλειάς του. Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού είναι τουλάχιστον τριμελής.

Μοιραστείτε την είδηση