Έρχονται αυξήσεις στα δημοτικά τέλη στους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας λόγω απορριμμάτων- Την ίδια ώρα όσοι συνεχίζουν να ρυπαίνουν μένουν στο απυρόβλητο

2 Min Read

Στα «κάγκελα» ανεβαίνουν οι Δήμαρχοι της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς εντός του 2017,  θα πρέπει να αυξήσουν τα δημοτικά τους τέλη. Αυτό θα γίνει μιας και με την  έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου διαχείρισης αποβλήτων, η τιμή του τόνου απορριμμάτων προς τη ΔΙΑΔΥΜΑ θα αυξηθεί από τα 34 ευρώ περίπου στα 67 ευρώ.

Ο λόγος για τον οποίο αντιδρούν οι Δήμοι της Δυτικής Μακεδονίας, όπως εκφράστηκε στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ, είναι πως προχώρησαν στις συγκεκριμένες συμφωνίες, με δεδομένο ότι από 1/1/2016 θα είχε επιβληθεί το λεγόμενο τέλος ταφής, ύψους 35 ευρώ ανά τόνο. Το συγκεκριμένο τέλος, θα επιβαλλόταν  στην ταφή απορριμμάτων που δεν έχουν υποστεί εργασίες επεξεργασίας. Συγκεκριμένα, ο νόμος όριζε την  επιβολή πρόσθετου τέλους 35 €/τόνο από το πρώτο έτος εφαρμογής του και ετήσια αύξηση 5 €/τόνο, έως του ποσού των 60 €/τόνο, για την ταφή αποβλήτων που δεν έχουν υποστεί εργασίες επεξεργασίας.

Με την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου, η Δυτική Μακεδονία, εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης απορριμμάτων δεν θα πλήρωνε τέλος ταφής και έτσι θα είχε συνδυασμό τιμής και περιβαλλοντικού οφέλους.

Το σκεπτικό αυτό όμως ανατράπηκε μιας και η επιβολή τέλους ταφής, αναβάλλεται συνέχεια.

Έτσι υπάρχει το παράδοξο να επιβραβεύονται όσες περιοχές δεν κάνουν τίποτα για τα απορρίμματα τους ενώ η Δυτική Μακεδονία, που είναι βήματα μπροστά στο συγκεκριμένο θέμα, να καλείται να πληρώσει σημαντικές αυξήσεις.

«Δεν θα αναβάλλεται επ’ αόριστον το τέλος ταφής απορριμμάτων, καθώς το υφιστάμενο καθεστώς απλώς εξυπηρετεί τον στόχο «να μην τιναχθούν στον αέρα οι προϋπολογισμοί των δήμων», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΝ Γιάννης Τσιρώνης, πριν από λίγες μέρες.

Αυτό όμως δεν είναι αρκετό για τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, που κινδυνεύουν να είναι τα «κορόιδα» της υπόθεσης.

Μοιραστείτε την είδηση